z dnia: 2021-08-10

26 lipca został opublikowany projekt pierwszej części tak zwanego Polskiego Ładu. Nie wszyscy są zadowoleni z proponowanych rozwiązań. Jedną z grup, która może liczyć na znaczne profity są jednak emeryci. O ile wzrosną emerytury Polaków? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku

Najważniejszym elementem Polskiego Ładu, który wpłynie na wysokość emerytur, jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Do tej pory kształtowała się ona na poziomie zaledwie 8.000 złotych, co znacząco odbiegało od przyjętych standardów europejskich. Wraz z wdrożeniem rozwiązań Polskiego Ładu ma ona jednak wzrosnąć do kwoty 30.000 złotych. Oznacza to, że praktycznie wyłączone z opodatkowania zostaną emerytury do kwoty 2.500 złotych brutto. Przy czym takie świadczenie uzyskuje dzisiaj 65 procent polskich emerytów. Co prawda składka zdrowotna na mocy regulacji Polskiego Ładu nie będzie już odliczana od PIT. Wciąż wygeneruje to jednak korzyści dla emerytów.

Co składa się na polską emeryturę?

Zasady obliczania podatku od przychodu z emerytur nie są dzisiaj szczególnie skomplikowane. Taką należność publicznoprawną musi zapłacić każda osoba pobierająca to świadczenie. Stawka podatku wynosi na dzień dzisiejszy 17 procent. Emerytom dodatkowo przysługują różnorodne ulgi. Oczywiście dzisiaj większość emerytów nie musi wypełniać rocznej deklaracji PIT. Robi to za nich organ emerytalno-rentowy. Obowiązek sprawozdawczy wciąż obarcza jedynie osoby wykonujące wciąż pracę zarobkową. Ile dostanie więc na rękę osoba z emeryturą w wysokości 2.500 złotych brutto?

Emerytura brutto a netto

Chcąc uzyskać wartość netto należy od kwoty brutto odjąć składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 225 złotych (2500x9% = 225 zł). Odjęciu podlega także zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 425 złotych (2500x17% = 425 zł), ale pomniejszona o 1/12 stałej kwoty zmniejszającej podatek i znaczną część składki na ubezpieczenie zdrowotne (525,12 zł/12 + 2500x0,0775 = 43,76 + 193,75 = 237,51 zł). Ostatecznie zaliczka na podatek dochodowy podlegająca odjęciu wynosi zatem 187 złotych (po zaokrągleniu). Finalnie więc kwota netto emerytury wyniesie 2.088 złotych. Dodatkowo emeryci mogą skorzystać z różnorodnych ulg w podatku dochodowym. Dostępne są chociażby ulgi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych lub opiekujących się niepełnosprawnym, a także powszechnie dostępne ulgi, w tym internetowa, mieszkaniowa oraz termomodernizacyjna.

Co się zmieni w Polskim Ładzie?

Jak już zostało wspomniane wcześniej, po wejściu w życie przepisów w ramach tak zwanego Polskiego Ładu emeryci skorzystają z wyższej wolnej kwoty od podatku. Nie będą mogli co prawda odliczyć od przychodu składki zdrowotnej. Tak czy inaczej jednak będzie się to wiązało ze znaczącymi korzyściami dla nich. Emerytura w wysokości 2.500 złotych brutto przełoży się bowiem na kwotę 2.275 złotych netto. To wartość o 187 złotych niższa niż wskazano w dokonanych wyżej obliczeniach, obowiązujących dzisiaj. Nieznacząco stracą dopiero osoby uzyskujące emeryturę na poziomie 5.000 złotych brutto, co stanowi jednak rzadkość wśród dzisiejszych emerytów. Zyski dla emerytów, wynikające z Polskiego Ładu, najlepiej obrazuje poniższa tabela:

Emerytura brutto

Emerytura netto obecnie

Emerytura netto po zmianach

Zysk/strata

1.500,00 zł

1.273,00 zł

1.365,00 zł

+92,00 zł

2.000,00 zł

1.682,00 zł

1.820,00 zł

+138,00 zł

2.500,00 zł

2.088,00 zł

2.275,00 zł

+187,00 zł

3.000,00 zł

2.499,00 zł

2.645,00 zł

+146,00 zł

3.500,00 zł

2.908,00 zł

3.015,00 zł

+107,00 zł

4.000,00 zł

3.317,00 zł

3.385,00 zł

+68,00 zł

4.500,00 zł

3.726,00 zł

3.755,00 zł

+29,00 zł

5.000,00 zł

4.134,00 zł

4.125,00 zł

-9,00 zł

Kto wśród emerytów zyska najwięcej?

Jak zatem wynika z powyższej tabeli najwięcej zyskają emeryci maksymalnie korzystający z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30.000 złotych, a zatem uzyskujący miesięczne świadczenie emerytalne na poziomie 2.500 złotych brutto. Do tej kwoty zysk systematycznie rośnie, a po przekroczeniu tego progu stopniowo maleje. Stracą dopiero osoby uzyskujące świadczenie w wysokości 5.000 złotych, ale wciąż będzie to różnica zaledwie 9 złotych w stosunku do stanu sprzed zmian. Oczywiście powyższa tabela nie uwzględnia przy tym możliwych ulg. Stanowi więc pewnego rodzaju uproszczenie.

Poradniki - Nowy Polski Ład - sprawdź w kalkulatorach e-pity czy zyskasz czy stracisz?

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: