z dnia: 2021-11-05

Propozycje zawarte w Nowym Ładzie przewidują nową kategorię podatkową – ukryte dywidendy. Wprowadzono zapisy ograniczające możliwość rozliczania kosztów pomiędzy podmiotami powiązanymi ze ściśle określonych tytułów.

Już od początku 2023 r. wyeliminowane mają zostać sztuczne transfery pomiędzy podatnikami, które co do zasady nakierowane są na transfer zysków, ale w praktyce w sposób formalny nie stanowią dywidendy. Mogą to być płatności niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, transakcje o nierynkowym charakterze, nadmierne zadłużenie podatnika z różnych tytułów względem podmiotów powiązanych, uzależnianie wysokości wynagrodzenia wypłacanego za różnorakie świadczenia uzyskiwane przez podatnika od podmiotów powiązanych od wysokości zysków osiąganych w tym samym okresie przez takiego podatnika, użytkowanie przez podatnika składników majątku należących do wspólnika, które posiadane były przez takiego wspólnika jeszcze przed utworzeniem.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Grupowe koszty na cenzurowanym

Zmiany znalazły swoje odzwierciedlenie w rozszerzonym katalogu kosztów niestanowiących kosztów podatkowych zawartym w art. 16 ustawy o PDOP. Wskazano, iż za koszty uzyskania przychodów nie uważa się kosztów poniesionych przez podatnika w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany, jeżeli poniesienie tego kosztu stanowi ukrytą dywidendę. W dalszej części tego artykułu zdefiniowano, jakie koszty stanowią ukrytą dywidendę. Są to przede wszystkim koszty, których wysokość lub termin poniesienia został w jakikolwiek sposób uzależniony od osiągnięcia zysku przez podatnika lub jego wysokości.

Kolejna kategoria ukrytych dywidend została określona w dość enigmatyczny sposób jako koszty, których racjonalnie działający podatnik nie poniósłby lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany.

Ukrytą dywidendę stanowić będą również koszty użytkowania przez podatnika składników majątku należących do wspólnika, które posiadane były przez takiego wspólnika jeszcze przed utworzeniem podatnika.

Rozliczenie podatku PIT firmy

Trzeba działać

W kontekście wskazanych zmian firmy powinny przyjrzeć się swoim rozliczeniom ze wspólnikami i innymi podmiotami powiązanymi, dokonać rewizji warunków transakcji oraz szczególnie zadbać o dowody wykonania i rzetelną dokumentację dotyczącą rynkowości w przypadku nabycia np. usług niematerialnych. Warto także przyjrzeć się historycznym transakcjom, zwłaszcza jeśli doszło do przeniesienia np. nieruchomości czy innego majątku w grupie, które następnie są przedmiotem najmu przez spółki będące wcześniej ich właścicielami.

Ciekawym zagadnieniem jest określenie warunku posiadania aktywów przez wspólnika przed utworzeniem podatnika. W uzasadnieniu do nowelizacji nie zostało ono wyjaśnione a nasuwa wiele wątpliwości. Można się bowiem zastanawiać co chociażby z firmami, które co prawda istniały w momencie posiadania przeniesionego później majątku, ale w innej formie prawnej i uległy następnie przekształceniu.

Warto sprawdzić

Bardzo ważne jest to, że limitowanie nie będzie miało miejsca, jeśli grupowe koszty, nawet zakwalifikowane do kategorii ukrytych dywidend, nie przekraczają w danym roku podatkowym zysku brutto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, uzyskanego w roku obrotowym, w którym koszty te zostały uwzględnione w wyniku finansowym podatnika.

Koszty uzyskania przychodu 
Poradniki - Nowy Polski Ład - sprawdź w kalkulatorach e-pity czy zyskasz czy stracisz?

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: