z dnia: 2022-09-05

Po kilku miesiącach intensywnych konsultacji i spotkań z przedsiębiorcami do 25 sierpnia Sejmu trafił długo oczekiwany projekt ustawy wprowadzający kolejne zmiany do tzw. Polskiego Ładu oraz Tarczy Antyinflacyjnej. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw opublikowany jest pod nr druku 2544 i został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Planowana nowelizacja wprowadza bardzo ważne dla wielu podmiotów, głównie w zakresie CIT. Przede wszystkim są to zmiany w zakresie tzw. podatku minimalnego. To co najważniejsze to wprowadzenie zwolnienia również za 2023 r. (pierwotnie planowane było zwolnienie dotyczące tylko 2022 r.) co oznacza, iż efektywnie podatek ten będzie podlegał zapłacie dopiero w 2025 r. Propozycja zmian obejmuje także spore zmiany w konstrukcji samego podatku oraz podwyższenie tzw. progu rentowności podatkowej do 2%.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Kolejne ważne zmiany w CIT to uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie (przepisy zostały wprowadzone zmianami z początku b.r. ale ich obowiązywanie zostało przesunięte do 2023 r.) oraz obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych. Obie zmiany przyniosą sporą ulgę przedsiębiorcom i pozwolą uniknąć zarówno ryzyka jak i znacznych kosztów, które musiałyby zostać poniesione na ich wdrożenie.

Pozostałe istotne zmiany proponowane nowelizacją dotyczą m.in. uchylenia niektórych obowiązków płatników związanych z poborem podatku u źródła od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych oraz uelastycznienie konstrukcji oświadczenia wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund dla płatników będących emitentami. Proponowane jest także uporządkowanie przepisów ustawy PIT dotyczące oświadczeń i wniosków, jakie podatnicy składają płatnikom w celach poboru zaliczek na podatek.

Warto także zwrócić uwagę, iż nowelizacja ma przedłużyć stosowanie obniżonych stawek VAT wprowadzonych od lutego 2022 r. do końca tego roku.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: