z dnia: 2023-10-27

Podatnik, który zlikwidował firmę, a następnie ponownie zaczął ją prowadzić, ma prawo wyboru innej niż dotychczas stosowana formy opodatkowania nawet w trakcie roku podatkowego - uznał dyrektor KIS.

Przedsiębiorca od listopada 2022 r. prowadził jednoosobową działalność, opodatkowaną na zasadach ogólnych. Przeważającym PKD tej działalności było 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. 19 maja 2023 r. przedsiębiorca zamknął tę firmę, a następnego dnia została ona wykreślona z rejestru.
1 sierpnia 2023 r. podatnik założył nową działalność, również z przeważającym PKD 41.20.Z. Tym razem wybrał opodatkowanie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dodatkowo wystąpił z wnioskiem o indywidualną interpretację, aby upewnić się, że nową działalność może rozliczać w wybranej formie opodatkowania (ryczałt), nawet jeśli przeważająca działalność gospodarcza jest taka sama, jak w poprzednio prowadzonej działalności.

Jak wypełnić PIT 28

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Dyrektor KIS zgodził się z tym stanowiskiem. Podkreślił, że skoro podatnik zawiadomił wcześniej organ podatkowy o likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej, to gdy rozpocznie działalność ponownie, ma status podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego. Jako taki, powinien dokonać wyboru formy opodatkowania. Może nią być ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ w odniesieniu do działalności, którą prowadzi autor wniosku, nie występowały, nie występują i nie wystąpią negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Fakt, że przeważająca działalność gospodarcza jest taka sama, jak w poprzednio prowadzonej działalności gospodarczej, nie ma w tej sprawie znaczenia.

Oświadczenie / zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania

Dyrektor KIS przypomniał też, że oświadczenie o wyborze formy opodatkowania należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnie w grudniu tego roku podatkowego. Jeżeli przedsiębiorca takiego oświadczenia nie złoży, jego dochody będą opodatkowane na zasadach ogólnych.

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL2-2.4011.564.2023.4.AA z 12 października 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: