z dnia: 2023-09-01

Rozbudowa budynku i zmiana jego charakteru z mieszkalnego na usługowo-mieszkalny pozwala zachować prawo do częściowej amortyzacji - ocenił fiskus w indywidualnej interpretacji

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła podatniczka prowadząca działalność w branży budowlanej, która w 2021 r. kupiła, we współwłasności łącznej z córką, budynek mieszkalny jednorodzinny z parterem przeznaczonym na działalność gospodarczą. W akcie notarialnym wskazano, że część mieszkalna, która znajduje się na piętrze, będzie użytkowana przez córkę, natomiast parter - przez podatniczkę jako magazyn, a docelowo po rozbudowie także jako sklep.

Budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych w firmie i zgodnie z przepisami przejściowymi, które wprowadził Polski Ład, był do końca 2022 r. w części amortyzowany podatkowo.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Obecnie powierzchnia części mieszkalnej stanowi 50% powierzchni użytkowej całego budynku, jest on więc budynkiem mieszkalnym zgodnie z klasyfikacją środków trwałych. Jednak po rozbudowie i przebudowie, na które jest już wydane pozwolenie, ta proporcja zmieni się na korzyść części przeznaczonej na działalność gospodarczą (docelowo będzie ona stanowiła około 67% powierzchni użytkowej rozbudowanego budynku).

We wniosku o interpretację podatniczna postawiła tezę, że po takich zmianach budynek uzyska status usługowo-mieszkalnego i w części przeznaczonej na działalność gospodarczą nadal będzie mógł być amortyzowany podatkowo. Podstawą wyliczenia amortyzacji będzie wartość początkowa wprowadzona do ewidencji środków trwałych w dacie zakupu powiększona o nakłady poniesione na rozbudowę.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że takie stanowisko jest prawidłowe. Równocześnie podkreślił, że dokonał wyłącznie oceny prawnej stanowiska dotyczącego możliwości amortyzacji budynku, a nie zajmował się tym, czy wnioskująca prawidłowo sklasyfikowała środek trwały. Zastrzegł więc, że jeśli opisana we wniosku nieruchomość została błędnie sklasyfikowana, to opisane we wniosku zdarzenie przyszłe nie będzie zgodne ze stanem rzeczywistym, a interpretacja nie wywoła skutków prawnych.

Żródło: interpretacja indywidualna 0114-KDIP3-2.4011.559.2023.3.MG z 18 sierpnia 2023 r.

Druk: Przyjęcie środka trwałego

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: