z dnia: 2023-07-25

Zgodnie z ustawą o PIT wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5. Wątpliwości pojawiające się na gruncie stosowania tego przepisu rozwiewają podatkowe interpretacje indywidualne wydawane w latach 2008-2023.

Agroturystyka polega na prowadzeniu przez gospodarstwa rolne działalności turystycznej poprzez zapewnienie odwiedzającym bazy noclegowej. Często wraz z noclegami świadczone są na rzecz turystów własne usługi gastronomiczne. Agroturystyka jest dla gości atrakcyjna, gdyż jest prowadzona w obiektach z autentyczną działalnością rolniczą, którą można z bliska obserwować i korzystać z jej dobrodziejstw. Jednakże sama działalność w zakresie agroturystyki nie może zostać zakwalifikowana jako działalność rolnicza, a tym samym do dochodów z tej działalności mają zasadniczo zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby dochody z wynajmu pokoi gościnnych w gospodarstwie agroturystycznym były wolne od podatku PIT spełnić trzeba łącznie wszystkie warunki ustawowe.

PIT za wynajem

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Wynajem maksymalnie 5 pokoi w budynkach mieszkalnych

Przede wszystkim ściśle przestrzegany jest limit 5 wynajmowanych pokoi. Jakiekolwiek przekroczenie tej granicy powoduje utratę zwolnienia z podatku dochodowego. Co istotne, pokoje gościnne muszą znajdować się w budynkach mieszkalnych. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych.

Budynki położone w gospodarstwie rolnym na terenie wiejskim

Definicja gospodarstwa rolnego na potrzeby PIT wynika z ustawy o podatku rolnym. Kluczowe znaczenie ma fakt, iż za gospodarstwo rolne uznaje się użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Inne tereny zabudowane nie stanowią gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Dlatego wynajęcie pokoi w budynku znajdującym się na gruncie niestanowiącym gospodarstwa rolnego nie jest objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Równie istotna jest lokalizacja gospodarstwa rolnego. Musi ono bowiem znajdować się na terenie wiejskim, czyli poza granicami administracyjnymi miast. Nawet gdyby dane miasto posiadało niewielką liczbę mieszkańców a krajobraz wyglądał tak jak tereny wiejskie, to dochody uzyskiwane z tytułu wynajmu do 5 pokoi gościnnych w budynku mieszkalnym, położonym w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku nie będą mogły podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Druk: umowa najmu pokoju w mieszkaniu

Najem pokoi gościnnych wyłącznie osobom przebywającym na wypoczynku

Nierzadko zdarza się, iż osoby dysponujące pokojami gościnnymi wynajmują je na czas określony lub nieokreślony przedsiębiorcom zapewniającym noclegi swoim pracownikom oddelegowanym do pracy poza miejscem ich zamieszkania. Szczególnie często sytuacja taka ma miejsce w przypadku wynajmu pokoi na rzecz pracowników firm budowlanych.
Jeśli w takich warunkach dochodzi do wynajmu pokoi w gospodarstwie agroturystycznym wynajmujący nie może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania na gruncie ustawy o PIT. Niespełniony bowiem zostaje jeden z ustawowych warunków zwolnienia, gdyż najem pokoi gościnnych nie odbywa się na rzecz osób przebywających na wypoczynku.

Zmiany w PIT 2023

Podstawa:
interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 01.10.2008 r., sygn.: ITPB1/415-410/08/WM,
interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20.05.2011 r., sygn.: ITPB1/415-196/11/AD,
interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12.05.2015 r., sygn.: ILPB2/4511-1-153/15-2/WM,
interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30.05.2023 r., sygn.: 0115-KDIT3.4011.263.2023.1.JS.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: