z dnia: 2023-08-18

Ministerstwo Finansów odniosło się do zastosowanego od 01.07.2023 r. (z mocą wsteczną od 01.01.2023 r.) limitu 200.000 zł, do wysokości którego zastosowanie znajduje stawka ryczałtu 8,5%. Chodzi o stawkę dla przychodów z najmu prywatnego małżonków posiadających wspólność majątkową małżeńską. Wyższy limit zdaniem Ministerstwa stosuje się pod warunkiem, że złożą oni w stosowne oświadczenie o rozliczeniu całości przychodów z najmu u jednego z nich, ale nie znajdzie już zastosowania dla ich majątku odrębnego.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Ministerstwo Finansów wskazało, odpowiadając na pytania prasowe, że w przypadku, gdy oprócz przychodów z najmu składnika majątku wspólnego, małżonek osiąga również przychody z najmu prywatnego składnika stanowiącego jego majątek odrębny, to od przychodów z najmu składnika majątku odrębnego, małżonek opłaca ryczałt w wysokości 8,5% przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł. (Art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o ryczałcie.)

PIT za wynajem mieszkania 2023/2024

Przy obliczaniu kwoty przychodów w wysokości 100 tys. zł małżonek uwzględnia przychody z najmu składnika majątku wspólnego, w odniesieniu do których małżonkowie złożyli oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich.

Oświadczenie małżonków o opodatkowaniu całości przychodów z najmu i umów podobnych przez jednego z nich

MF odpowiada w sprawie ryczałtu od najmu

Co będzie w sytuacji, w której małżonkowie wynajmują składnik majątku wspólnego, a oprócz tego jeden z małżonków wynajmuje rzecz stanowiącą wyłącznie jego własność, niewchodzącą do majątku wspólnego? Czy mogą oni złożyć ww. oświadczenie odnośnie przychodu z wynajmu składnika majątku wspólnego?

Jeżeli tak – to jaką stawkę do przychodów z najmu składnika majątku osobistego podatnik powinien stosować w takiej sytuacji? Czy taki przychód od początku jest opodatkowany ryczałtem wg stawki 12,5 proc.?

Odpowiedź:

W ramach tzw. najmu prywatnego małżonkowie mogą osiągać przychody z najmu składnika stanowiącego ich majątek wspólny jak i z najmu składnika będącego majątkiem odrębnym każdego z małżonków.

Zasadą jest, że każdy małżonek opłaca ryczałt od przychodów z najmu prywatnego w wysokości 8,5% przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad 100 tys. zł.

Wyjątkiem od tej zasady jest, że małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągający przychody z tzw. najmu prywatnego, mogą złożyć oświadczenie o opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych całości przychodu przez jednego z nich. W takim przypadku, ryczałt wynosi 8,5% przychodów do kwoty 200 tys. zł, oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 200 tys. zł (Art. 12 ust. 13 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540, z późn. zm.)., zwana dalej „ustawą o ryczałcie”.)

W przypadku, gdy oprócz przychodów z najmu składnika majątku wspólnego, małżonek osiąga również przychody z najmu prywatnego składnika stanowiącego jego majątek odrębny, to od przychodów z najmu składnika majątku odrębnego, małżonek opłaca ryczałt w wysokości 8,5% przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł. (Art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o ryczałcie).

Przy obliczaniu kwoty przychodów w wysokości 100 tys. zł małżonek uwzględnia przychody z najmu składnika majątku wspólnego, w odniesieniu do których małżonkowie złożyli oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich.

(Informacja Ministerstwa Finansów z 1 sierpnia 2023 r. przekazywana do mediów na zapytania dziennikarzy).

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: