z dnia: 2024-02-09

Fiskus nie widzi przeszkód, by przedsiębiorca korzystał z mobilnego biura w przyczepie kempingowej, odliczał wydatki na jej zakup w formie odpisów amortyzacyjnych oraz wydatki związane z jej eksploatacją.

Informatyk prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest opodatkowany podatkiem liniowym i korzysta z ulgi IP BOX. Obecnie, jeśli projekt nie wymaga udania się do siedziby kontrahenta, pracuje ze swojego mieszkania. Ponieważ nie zawsze ma w nim zapewnione odpowiednie warunki do pracy, mężczyzna planuje zakup przyczepy kempingowej i urządzenie w niej mobilnego biura. Przyczepa, która ma być uwzględniona w ewidencji środków trwałych działalności gospodarczej, zostanie wyposażona m.in. w stół i biurko, monitor zewnętrzny, antenę oraz modem, zapewniające stały dostęp do Internetu. Podatnik planuje korzystanie z niej zarówno w miejscu zamieszkania, jak i podczas wyjazdów do kontrahentów (będzie ją wtedy holował swoim samochodem osobowym, wykorzystywanym w działalności gospodarczej w użytku mieszanym). Mężczyzna zastrzega, że okazjonalnie będzie też wykorzystywał przyczepę do prywatnych wyjazdów z rodziną i nie jest w stanie z góry określić, w jakim zakresie będzie ona wykorzystywana do celów opodatkowanej działalności gospodarczej, a w jakim zakresie do celów osobistych.

Podatnik wystąpił o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że ma prawo zaliczyć wartość zakupu przyczepy oraz przyszłe wydatki związane z jej eksploatacją do kosztów uzyskania przychodów oraz że przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów ma obowiązek stosować ograniczenie przewidziane w art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT (wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów 25% wydatków z tytułu kosztów używania samochodu, jeśli jest on wykorzystywany również do celów prywatnych). Mężczyzna jest bowiem zdania, że choć przyczepa nie spełnia definicji samochodu osobowego w rozumieniu ustawy o PIT, to ze względu na jej funkcjonalne połączenie z samochodem osobowym powinna być na gruncie podatkowym klasyfikowana na zasadach przewidzianych dla samochodu osobowego.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Wydatki związane z przyczepą podlegają rozliczeniu w kosztach bez ograniczenia

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z tym stanowiskiem tylko częściowo. Przypomniał ogólną zasadę, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Wskazał, że w opisanym przypadku zachodzi związek przyczynowo-skutkowy, dający podstawy do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków na nabycie przyczepy kempingowej (przez odpisy amortyzacyjne) oraz wydatków na jego eksploatację, tj. wydatki na ubezpieczenie przyczepy, wydatki na przeglądy i ewentualne naprawy oraz opłaty za parking. Równocześnie zauważył, że ograniczenia dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu eksploatacji samochodów oraz składek na ubezpieczenie samochodu dotyczą wyłącznie samochodów osobowych, nie dotyczą natomiast kosztów eksploatacji przyczepy, która nie spełnia definicji samochodu osobowego. Takie wydatki podlegają rozliczeniu w kosztach bez ograniczenia, o ile spełniają ogólne warunki uznania ich za koszty podatkowe.

Domki letniskowe wciąż można amortyzować

Źródło: indywidualna interpteracja 0114-KDIP3-1.4011.1034.2023.4.EC z 30 stycznia 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: