z dnia: 2023-10-06

Ograniczenia w zakresie amortyzacji wprowadzone przez Polski Ład dotyczą tylko budynków mieszkalnych. Domki letniskowe, jako budynki niemieszkalne, nadal podlegają amortyzacji - potwierdził dyrektor KIS

Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest właścicielem domku letniskowego przeznaczonego na wynajem krótkoterminowy. W planach ma zakup kolejnego domku, który będzie umiejscowiony na tej samej działce i zostanie przeznaczony na ten sam cel. Przychody z najmu mają być rozliczane w ramach działalności gospodarczej. Oba domki będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Zdaniem przedsiębiorcy nawet po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład amortyzacja domków letniskowych przeznaczonych na najem krótkoterminowy jest nadal możliwa, ponieważ są to budynki niemieszkalne, a na podstawie art. 22c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z możliwości amortyzacji zostały wykluczone tylko nieruchomości mieszkalne.

Podatek dochodowy PIT rozliczenie firmy

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Przedsiębiorca wystąpił z wnioskiem o indywidualną interpretację w tej sprawie. Na wezwanie skarbówki doprecyzował, że domki zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych jako Grupa 1, podgrupa 10, symbol 109 - pozostałe budynki niemieszkalne, hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania i że są to nieruchomości niemieszkalne.

 Książka inwentarzowa z tabelą amortyzacyjną - EST Ewidencja środków trwałych

Dyrektor KIS w interpretacji przypomniał ogólną zasadę, że środki trwałe podlegają amortyzacji, o ile stanowią własność lub współwłasność podatnika, są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok, a także są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Ponieważ domki letniskowe mają status budynków niemieszkalnych, nie dotyczy ich wyłączenie z art. 22c pkt 2 ustawy o PIT. Dlatego przedsiębiorca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej tych domków.

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL2-2.4011.500.2023.2.MM z 27 września 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: