z dnia: 2024-01-19

Dochody kapitałowe wynikające z posiadania udziałów w spółce ani dochody za pełnienie funkcji w zarządzie spółki z o.o. nie są dochodami z pozarolniczej działalności gospodarczej - wskazał Dyrektor KIS.

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług polegających na sprzątaniu budynków i obiektów przemysłowych, opodatkowaną w formie karty podatkowej. Jest też udziałowcem (50% udziałów) i prezesem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która świadczy głównie usługi rehabilitacyjno-fizjoterapeutyczne, ale również w zakresie związanym m.in. z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni. Funkcję w zarządzie spółki pełni z tytułu powołania i otrzymuje wynagrodzenie wypłacane z osiąganych przez spółkę zysków. Mężczyzna nie świadczy na rzecz spółki żadnych usług, a jego zakres obowiązków w spółce wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Przedsiębiorca wystąpił o indywidualną interpretację, aby upewnić się, że uzyskiwanie przychodów z tytułu posiadania udziałów w spółce i pełnienia w niej funkcji prezesa zarządu nie pozbawia go prawa do opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Dyrektor KIS w interpretacji powołał się na art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który określa, że zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową określoną w załączniku nr 3 do ustawy, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy, przy zatrudnieniu nie przekraczającym wskazanego w przepisach stanu. Natomiast jedną z przesłanek wyłączających możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej jest prowadzenie, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23 ustawy, innej pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednak w analizowanym przypadku dochód wspólnika spółki zalicza się do dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych, jako jeden z rodzajów dochodów z kapitałów pieniężnych. Źródłem tych dochodów nie jest więc pozarolnicza działalność gospodarcza. Z kolei przychody otrzymywane przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub innych organów stanowiących osób prawnych należy uznać za przychody z działalności wykonywanej osobiście. Również i one nie zaliczają się do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Dlatego wnioskodawca będący udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i pełniący w niej funkcję prezesa nie traci prawa do karty podatkowej z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Umowa ze wspólnikiem stanowi koszt podatkowy dla spółki

Źródło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT2-1.4011.756.2023.2.HJ z 29 grudnia 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: