z dnia: 2023-07-10

Choć kilka grup przedsiębiorców opłaca składki zdrowotne w wysokości uzależnionej od poziomu minimalnego wynagrodzenia, to lipcowa (1 lipiec 2023 r.) podwyżka minimalnej płacy jest dla nich neutralna. Wzrost minimalnego wynagrodzenia ma za to natychmiastowy wpływ na wysokość niektórych składek ZUS.

Od 1 lipca 0223 r. płaca minimalna w Polsce wzrosła o nieco ponad 3 procent, z 3490 zł do 3600 zł miesięcznie. Nie oznacza to jeszcze automatycznego wzrostu wszystkich opłat powiązanych z minimalnym wynagrodzeniem.

Płaca minimalna a składki zdrowotne

Podatnicy rozliczający się liniowo lub według skali podatkowej płacą składkę zdrowotną uzależnioną od osiąganych dochodów z zastrzeżeniem, że jej miesięczna wysokość nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. Wysokość minimalnej składki ustala się raz w roku, w odniesieniu do płacy minimalnej obowiązującej 1 lutego i ta wartość obowiązuje przez cały rok składkowy, czyli do stycznia kolejnego roku kalendarzowego włącznie (zmiana minimalnego ze stycznia 2024 r. wpłynie na rozliczenie składki zdrowotnej od lutego 2024 r. itd.).

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Podobna zasada obowiązuje przedsiębiorców rozliczających się kartą podatkową, z tą jednak różnicą, że dla nich rok składkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Wysokość składki jest obliczana na podstawie płacy minimalnej obowiązującej 1 stycznia danego roku i pozostaje niezmienna przez cały rok kalendarzowy.

Składka zdrowotna - wysokość

Składka zdrowotna styczeń 2024, minimalne wynagrodzenie 2024

Podatnicy rozliczający się z fiskusem na jeden z tych trzech sposobów zaczną płacić wyższą składkę zdrowotną dopiero od stycznia 2024 r. (karta podatkowa) lub od lutego 2024 r. (podatek liniowy lub skala podatkowa). Według zapowiedzi rządu, od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4242 zł brutto miesięcznie. To automatycznie oznaczałoby wzrost minimalnej składki zdrowotnej o ponad 20 procent w stosunku do obecnego poziomu: z 314,10 zł do 381,78 zł.

Poziom płacy minimalnej nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość składki zdrowotnej płaconej przez ryczałtowców. W tej grupie przedsiębiorców wysokość składki jest wyliczana w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedzającego rok składkowy (a dodatkowo zależy od poziomu osiąganych przychodów). Ta same kwoty obowiązują przez cały rok składkowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Płaca minimalna a składki ZUS

Pełne składki ZUS są naliczane od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Składki w danej wysokości obowiązują przez cały rok kalendarzowy. Zmiana płacy minimalnej nie ma więc bezpośredniego wpływu na ich wysokość.

Wzrost płacy minimalnej odczują natomiast przedsiębiorcy korzystający z ulgi przewidzianej dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności). Dla nich podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, a obciążenia rosną automatycznie wraz ze wzrostem płacy minimalnej, proporcjonalnie do tego wzrostu.

Preferencyjna składka (ulga w ZUS) na ubezpieczenie:

  • emerytalne: 204,37 zł do czerwca 2023 r. włącznie, 210,82 zł od lipca 2023 r.
  • rentowe: 83,76 zł do czerwca 2023 r. włącznie, 86,40 zł od lipca 2023 r.
  • wypadkowe: 17,48 zł do czerwca 2023 r. włącznie, 18,04 zł od lipca 2023 r.
  • chorobowe (dobrowolne): 25,65 zł do czerwca 2023 r. włącznie, 26,46 zł od lipca 2023 r.

Razem składki

  • bez ubezpieczenia chorobowego: 305,61 zł do czerwca 2023 r. włącznie, 315,26 zł od lipca 2023 r.
  • z ubezpieczeniem chorobowym: 331,26 zł do czerwca 2023 r. włącznie, 341,72 zł od lipca 2023 r.

Płaca minimalna a inne wskaźniki i opłaty

Poziom płacy minimalnej w Polsce wpływa nie tylko na wysokość składek zdrowotnych czy składek na ZUS. Wraz z jej wzrostem w górę idą też m.in. maksymalna wysokość odpraw wypłacanych pracownikom, próg uprawniający do obniżonych wpłat do PPK czy wysokość mandatów karnoskarbowych.

Składki ZUS

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: