z dnia: 2023-12-01

Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyrok WSA w Gdańsku, z którego wynikała korzystna dla podatnika interpretacja przepisów o zwolnieniu z podatku dochodowego przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości

Sprawa, którą zajmował się sąd, dotyczy mieszkającego w Polsce cudzoziemca. Mężczyzna (obywatel USA) w sierpniu 2018 r. zawarł z deweloperem przedwstępną umowę kupna mieszkania, a do końca października 2018 r. wpłacił mu całą wynikającą z umowy kwotę. Zgodę MSWiA na nabycie tej nieruchomości uzyskał dopiero w lipcu 2019 r., zaś do zawarcie umowy sprzedaży z deweloperem doszło w październiku 2019 r. Natomiast we wrześniu 2019 r. mężczyzna sprzedał inne, należące do niego mieszkanie, kupione w 2014 r. Sprzedaż nastąpiła więc przed upływem pięcioletniego okresu, wskazanego w ustawie o PIT. Sprzedający otrzymał pieniądze od nabywcy w sierpniu 2019 r. (zadatek) i we wrześniu 2019 r. (reszta ceny). Mężczyzna wystąpił o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że poniesione przez niego wydatki na zakup i wyposażenie nowego mieszkania korzystają ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Przepis ten mówi o zwolnieniu z podatku dochodowego dochodów m.in. z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Dyrektor KIS w interpretacji uznał, że skoro mężczyzna sfinansował zakup mieszkania i jego remont z innych środków niż pochodzące ze sprzedaży dotychczasowego mieszkania, to nie ma podstawy do zastosowania tego zwolnienia.

Tę interpretację w 2021 r. uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Sąd powołał się wówczas na uchwałę NSA z 2020 r. (II FPS 4/19), w której wskazano, że instytucja ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych służy realizacji konstytucyjnego obowiązku prowadzenia przez państwo polityki wspierającej zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych obywateli. Wprowadzenie przesłanki pierwszeństwa zawarcia umowy zbycia nieruchomości przed umową nabycia następnej nieruchomości w znacznym stopniu utrudniłoby realizację tego celu tym podatnikom, którzy dysponują tylko jedną nieruchomością. W ocenie NSA zastosowanie wykładni celowościowej jednoznacznie prowadzi do korzystnej dla podatników interpretacji, uzależniając prawo do ulgi od przeznaczenia środków z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, niezależnie od zachowania kolejności transakcji. Dyrektor KIS złożył skargę kasacyjną od tego wyroku, jednak została ona oddalona.

O prawie do ulgi mieszkaniowej decyduje stan istniejący w dniu sprzedaży nieruchomości

Źródło: indywidualna interpretacja 0115-KDIT2.4011.786.2020.2.RS z 17 lutego 2021 r., wyrok WSA w Gdańsku I SA/Gd 531/2 z 3 sierpnia 2021 r., wyrok NSA II FSK 1310/21 z 21 listopada 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: