z dnia: 2023-03-23

Ulga na robotyzację jest jednym z szeregu proinwestycyjnych udogodnień dla podatników wprowadzonych przez Polski Ład. Bazując na art. 52jb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów poniesionych na robotyzację w danym roku podatkowym. Ustawodawca określił również szczegółowo, które z kosztów uzyskania przychodów uznaje za koszty kwalifikowane oraz jakie maszyny uznaje się za robota przemysłowego.

Czytaj także: ulga termomodernizacyjna

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

W najnowszych interpretacjach Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił, że ulga na robotyzację dotyczy wyłącznie środków trwałych, a za koszty kwalifikowane należy uznać odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Jak stwierdził organ podatkowy w wydanej w dniu 8 marca 2023 roku indywidualnej interpretacji o nr 0113-KDIPT2-3.4011.10.2023.2.NM “zastosowanie wyłącznie wykładni literalnej art. 52jb ust. 2 pkt 1 w związku z ust. 3 ustawy bez uwzględniania pozostałych uregulowań prawnych odnoszących się do elementów konstrukcyjnych przedmiotowej ulgi prowadzi do skutków niemożliwych do pogodzenia z punktu widzenia racjonalnego ustawodawcy”. Użyte w art. 52jb ust. 2 sformułowanie “koszt nabycia” jest niejednoznaczne, jednak Dyrektor KIS w przytoczonej interpretacji, jasno wskazał jak jest ono interpretowane przez organy podatkowe. Zatem fiskus oparł swoje stanowisko na podstawie ogółu uregulowań prawnych, które składają się na przedmiotową ulgę, a nie bazował wyłącznie na wykładni językowej.

Rozlicz: PIT 36PIT 36lPIT 37

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: