z dnia: 2023-11-24

Wydatki, których ponoszenie chroni przedsiębiorcę przed utratą środka trwałego, niezbędnego do świadczenia usług, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów - uznał dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji.

Przedsiębiorca świadczący usługi transportowe w 2016 r. i w 2018 r. zawarł dwie umowy leasingu operacyjnego, których przedmiotem były dwa autokary. W efekcie pandemii COVID-19 przedsiębiorca stracił płynność finansową, zaczął nieterminowo płacić raty leasingu, a w pewnym momencie całkowicie zaprzestał ich płacenia. W grudniu 2020 r. leasingodawca wypowiedział i rozwiązał umowy leasingu. Na początku 2023 r. strony zawarły porozumienie, na mocy którego przedsiębiorca zobowiązał się do zapłaty przysługującej leasingodawcy wierzytelności, na którą składają się zaległe raty leasingowe oraz odsetki i noty obciążeniowe za wezwania do zapłaty.

Przedsiębiorca spłaca tę wierzytelność od marca 2023 r., do 15 dnia każdego miesiąca, i chciałby zaliczyć całą spłacaną kwotę do kosztów uzyskania przychodów. We wniosku o indywidualną interpretację w tej sprawie podkreślił, że podpisanie porozumienia uchroniło go od wszczęcia windykacji i od zajęcia jedynego środka trwałego, jakim dysponuje (autokaru), a który jest niezbędny do wykonywania działalności transportowej. Dlatego zapłacona w 2023 r. wierzytelność wynikająca z rozwiązanej umowy leasingu operacyjnego powinna stanowić koszt uzyskania przychodu w 2023 r.

Opodatkowanie odszkodowania za skradziony samochód będący w leasingu operacyjnym

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

W interpretacji dyrektor KIS przypomniał ogólną zasadę, że kosztem uzyskania przychodu są wszelkie wydatki, których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu i nie są wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zauważył też, że wskazane przez przedsiębiorcę wydatki nie zostały wymienione w tym katalogu. Podkreślił wreszcie, że kwalifikacja poniesionych wydatków do kosztów jest uzależniona od wykazania przez podatnika związku przyczynowo-skutkowego, czyli udowodnienia, że wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła tego przychodu. Opisane we wniosku działania można uznać za uzasadnione, a poniesione w 2023 r. wydatki na spłatę wierzytelności, wynikające z rozwiązanej umowy leasingu operacyjnego, stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 r.

Źródło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT2-1.4011.582.2023.2.MAP z 20 października 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: