z dnia: 2023-06-16

Krótkie wprowadzenie do sezonu PIT

Z dniem 02 maja 2023 roku zakończył się sezon na składanie rocznych zeznań podatkowych. W tym roku niewątpliwie złożenie rocznego PIT było trudniejsze niż w latach poprzednich. Ma to związek z wejściem w życie w 2022 roku ustawy Polski Ład, która zrewolucjonizowała wiele obszarów rozliczeń podatkowych. Miniony sezon rozliczeń podatkowych był pierwszym uwzględniającym nowe zasady podatkowe. Cechą charakterystyczną tego okresu była wysoka liczba zwrotów podatkowych otrzymywanych przez podatników.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Charakterystyka tegorocznego sezonu PIT

Ważne daty i zmiany w przepisach

Istotną datą w sezonie rozliczeń podatkowych był dzień 15 lutego 2023 roku, który jest dniem rozpoczynającym tzw. “sezon pitowy”. Tego dnia Ministerstwo Finansów udostępniło zeznania przygotowane przez administrację skarbową i rozpoczęło przyjmowanie złożonych oświadczeń. Dzień 02 maja 2023 roku był ostatnim dniem w którym mogliśmy złożyć zeznanie podatkowe. Jeśli dana osoba nie złożyła samodzielnie zeznania PIT-37 lub PIT-38 za 2022 r., to z upływem 2 maja zostało ono automatycznie zaakceptowane, przez co PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli nie zostały podjęte żadne działania ze strony podatnika.

Liczba złożonych deklaracji

Rozliczające się osoby mogą swoje deklaracje składać zarówno elektronicznie, jak i papierowo. Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów (www.https://dane.gov.pl/) w okresie od 1 stycznia do 31 maja podatnicy złożyli ponad 22 mln deklaracji podatkowych (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39, PIT-16A).

Przegląd narzędzi do składania zeznań

Z ogólnej liczby złożonych deklaracji nieco ponad 20,5 mln zostało złożonych elektronicznie (przy pomocy podpisu kwalifikowanego i danych autoryzujących). W porównaniu do ogólnej liczby złożonych PIT-ów wskaźnik deklaracji złożonych elektronicznie wyniósł w tym 92,77 %. Po sezonie rozliczeń pitowych w 2022 roku wskaźnik ten wynosił 91,03%. Podatnicy zatem coraz chętniej korzystają z elektronicznych rozwiązań umożliwiających rozliczenia podatkowe. Rozliczenie elektroniczne rocznych deklaracji podatkowych możliwe jest zarówno poprzez narzędzie udostępnione przez Ministerstwo Finansów - Twój e-PIT, jak również przez programy komercyjne np. e-pity.

Kluczowe wnioski z tego sezonu PIT

Najczęściej popełniane błędy

Obok błędów które pojawiają się cyklicznie tj. formalnych (zwłaszcza w formularzach składanych papierowo tj. niewłaściwie uzupełnione pola, nieaktualny formularz), jak również rachunkowych (pomyłki w obliczeniach, błędnie wprowadzona cyfra), pojawiały się również błędy i problemy związane z interpretacją obowiązujących przepisów, zwłaszcza tych wprowadzonych Polskim Ładem. Przykładowo, podatnicy mieli problem z prawidłowym przypisaniem składek społecznych do okresu w którym przychody były opodatkowane i do okresu w którym podatnik korzystał ze zwolnienia np. z tytułu ulgi dla pracującego seniora. W takich sytuacjach osoba rozliczająca swój PIT musiała wnikliwie analizować treść przepisów podatkowych lub skorzystać z pomocy specjalisty.

Korekta deklaracji PIT

Trendy w wyborze formy rozliczenia

Najczęściej składaną deklaracją PIT w sezonie rozliczeń rocznych w 2023 był formularz PIT-37, który złożyło ponad 16,5 mln podatników, co przekłada się na na prawie 75% ogółu złożonych deklaracji.
Drugim formularzem pod względem popularności był PIT-36, złożony w 2,47 mln egzemplarzy, który dedykowany jest m.in. dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczających się skalą podatkową, czy też działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowane na ogólnych zasadach. Na rozliczenie podatkiem liniowym (PIT-36L) zdecydowało się ok. 639 tys podatników, natomiast ryczałtem ewidencjonowanym rozliczyło się 1,94 mln osób.

Wykorzystanie ulg podatkowych

Obok ulg, które były znane podatnikom w poprzednich latach tj. ulga na dzieci, ulga termoizolacyjna, ulga dla młodych w tegorocznym rozliczeniu pojawiły się nowe zwolnienia podatkowe, które cieszyły się popularnością. Z pewnością wiele osób skorzystało ze zwolnienia z opodatkowania przychodów do kwoty 85528 z tytułu ulgi dla seniora, ulgi dla rodziny 4+ oraz ulgi na powrót. Przedsiębiorcy wykorzystywali m.in. ulgę na prototyp, ulgę na robotyzację czy ulgę na terminal.
Nie możemy zapominać jednak, że rok 2022 przyniósł również niekorzystne zmiany, a mianowicie od tegoż roku podatnicy nie mogli odliczyć składki zdrowotnej od podatku, tak jak to czynili w latach ubiegłych, co niewątpliwie przełożyło się negatywnie na ich rozliczenia z fiskusem.
Wysoka liczba zwrotów podatkowych, które otrzymywali podatnicy w związku z rocznym rozliczeniem nie była tylko i wyłącznie związana z przysługującymi im ulgami. W tej kwestii niewątpliwie duży wpływ miały zmiany w ustawach podatkowych, które weszły w połowie roku 2022 tzw. Nowy Polski Ład. Nowelizacja zawierała korzystniejsze przepisy dla podatników niż te, które były przewidziane w przepisach obowiązujących na początku 2022 roku. Zwroty były zatem często konsekwencją zmian w przepisach prawnych wprowadzonych w trakcie roku podatkowego, a nie wynikały z ulg czy też zwolnień podatkowych. Zatem była to sytuacja jednorazowa i wyjątkowa.

Znaczenie doradców podatkowych w procesie rozliczeń

W związku ze skomplikowanymi rozwiązaniami wprowadzonymi w 2022 roku w procesie rozliczeń rocznych w zakresie deklaracji PIT znacznie wzrosło znaczenie roli doradców podatkowych i księgowych. Specjalistyczna pomoc okazywała się niezbędna nie tylko przy rozliczeniu przychodów z zagranicy, czy zysków kapitałowych, ale również przy rozliczeniach ulg, które choć były niejednokrotnie bardzo korzystne, to wymagały specjalistycznej wiedzy i umiejętności rachunkowych. Podatnicy mieli również problem z kalkulacją składek zdrowotnych i społecznych dla danej formy rozliczeniowej z uwzględnieniem ulg.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Porównanie z poprzednimi latami

Zmiany w liczbie złożonych deklaracji

Liczba złożonych deklaracji (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39, PIT-16A) w okresie 01 stycznia - 31 maja w 2023 roku w porównaniu z danymi z ubiegłego roku spadła o około 1 mln. Wynik taki daje spadek składanych deklaracji PIT-37 z 17.682.654 złożonych w 2022 roku do 16.529.550 złożonych w 2023 roku. Podatnicy chętniej natomiast rozliczali deklaracje dedykowane m.in. rozliczeniom działalności gospodarczych (PIT-36, PIT-36L, PIT-28) w zeszłym roku złożono ich łącznie 4.863.525, a do 31 maja 2023 5.064.541 sztuk. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku, jak również obniżenie stawki podatku z 17% na 12% dla progu 120.000 zł spowodowały widoczną zmianę preferencji podatkowych przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę ogół złożonych deklaracji podatkowych dedykowanym przedsiębiorcom (PIT-36, PIT-36L, PIT-28), a udział poszczególnej deklaracji w tej liczbie wychodzi, że w 2023 roku udział poszczególnych deklaracji wyglądał następująco:

  • PIT-36 posiadał 48,8%,
  • PIT-36L posiadał 12,61%,
  • PIT-28 posiadał 38,59%

Porównując analogiczne dane za 2022 rok:

  • PIT-36 posiadał 45,42,
  • PIT-36L posiadał 18,94%,
  • PIT-28 posiadał 35,64%.

Porównując powyższe dane można stwierdzić, że zmiany wprowadzone przez Polski Ład spowodowały zmianę preferencji podatników, którzy częściej wybierali formę rozliczenia PIT-36 (skala podatkowa) i PIT-28 (ryczałt ewidencjonowany) kosztem PIT-36L (opodatkowanie liniowe).

Praktyczne rady na przyszły sezon PIT

Jak unikać najczęstszych błędów

Składając swoje zeznanie podatkowe każdy powinien dokładnie sprawdzić czy nie zawiera błędów formalnych tj. błędnie wprowadzony adres, nip czy pesel. Dodatkowo, jeśli zmieniamy adres powinniśmy zweryfikować, czy deklarację kierujemy do odpowiedniego urzędu skarbowego. Kolejną ważną kwestią jest skontrolowanie, czy nie popełniliśmy nigdzie błędu we wskazywanych przychodach czy kosztach.
Jedną z trudniejszych rzeczy jest prawidłowa interpretacja prawa podatkowego. Niewłaściwe zrozumienie przepisów prawnych może doprowadzić do błędnego rozliczenia deklaracji. Zatem zanim rozliczymy PIT powinniśmy dokładnie przeanalizować jakie ulgi i obowiązki uwzględnić w składanym rozliczeniu rocznym i jak je we właściwy sposób obliczyć.

Wybór optymalnej formy rozliczenia

Nie ma jednej, najlepszej i uniwersalnej formy opodatkowania, gdyż na to która forma opodatkowania będzie dla nas najkorzystniejsza wpływa wiele czynników. w. Przede wszystkim powinniśmy zastanowić się jak wysokie przychody będziemy uzyskiwać z naszej działalności i z jakiego tytułu. Dodatkowo musimy wziąć pod uwagę ponoszone koszty. Nie bez znaczenia również są ulgi i zwolnienia podatkowe przewidziane dla konkretnych form opodatkowania. Zatem przed wyborem formy opodatkowania na kolejny rok lub przy rozpoczęciu działalności gospodarczej trzeba dokładnie przeanalizować jakiego wyboru dokonać.

Jak efektywnie wykorzystać ulgi podatkowe

Ulga podatkowa jest naszym prawem, dzięki któremu możemy obniżyć płacone przez nas podatki. Zatem zanim przystąpimy do rocznego rozliczenia z fiskusem powinniśmy zweryfikować jakie preferencje nam przysługują i jak z nich skorzystać. Ustawodawca wprowadza coraz to nowe ulgi, które mają za zadanie wspieranie podatników w określonych sytuacjach. Każdorazowo powinniśmy przeanalizować, przed rozliczeniem PIT, które ulgi nam przysługują i w jakiej wysokości. Przydatne byłoby również zaplanowanie wykorzystania poszczególnych ulg przed lub w trakcie roku, umożliwi to jeszcze bardziej skuteczne działania optymalizujące podatki.

Ulgi i odliczenia PIT

Czy warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego

Zawiłość przepisów przepisów podatkowych i skomplikowane metody liczenia wykorzystywane przy rozliczeniach podatkowych z pewnością skłoniły nie jedną osobę do skorzystania z pomocy doradcy podatkowego. Choć nie jest to konieczne w każdym przypadku, to jednak jeśli nie czujemy się pewnie w tematyce podatkowej, warto skorzystać z fachowej pomocy.

Wspieramy OPP