z dnia: 2022-07-01

Począwszy od wypłat otrzymywanych lub postawionych do dyspozycji 1 lipca 2022 r., płatnicy powinni wyliczać zaliczki na podatek z uwzględnieniem nowej, niższej stawki podatku PIT. Jednocześnie dochód będący podstawą wyliczenia zaliczki, pownien być obniżony o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Pracownicy i prowadzący działalność gospodarczą tracą natomiast ulgę dla klasy średniej oraz prawo do 5100 zł zmniejszających podatek.

Zmiany w przepisach zmuszają do wyliczania podatku za 2022 r. według dwóch różnych systemów:

  • ustalonego od 1 lipca 2022 r. oraz
  • podatku hipotetycznego, według reguł obowiązujących przed tą datą, tj. według 17/32% stawki podatku z ulgą dla klasy średniej i bez możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie społeczne.

Nowa skala podatkowa, jaka będzie do wykorzystania w deklaracji rocznej PIT obejmuje nową stawkę podatkową, 12%, która stosowana może być do dochodów o wartości do 120.000 zł. Skala prezentuje się następująco:

Więcej o skali podatkowej

Choć zachowana jest większość ulg podatkowych wprowadzanych z początkiem 2022 r., występuje szereg modyfikacji, które należy stosować w deklaracji składanej do kwietnia 2023 r. Najistotniejszymi są:

  • odliczenie składki zdrowotnej od dochodu, odliczenie nie może przekroczyć 8.600 zł,
  • wprowadzenie ponownie możliwości rozliczeń jako samotny rodzic,
  • usunięcie ulgi dla samotnych rodziców (1.500 zł odliczanych od podatku).

Całość zmian wynikających z Nowego Ładu i wprowadzanych w rozliczeniu 2022 r. opisana została tutaj:

Więcej na temat Nowego Ładu po 1 lipca 2022 r.

Sprawdź także kalkulatory zgodne z kolejnymi zmianami Nowego Ładu:

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Zaliczki na podatek w 2022 r.

Zaliczki na podatek PIT, od wynagrodzeń otrzymanych lub postawionych do dyspozycji od 1 lipca, ustalana jest według nowych zasad podatkowych. Nie oznacza to że podatnik traci prawo do starych reguł opodatkowania. Jeśli będą one dla niego korzystniejsze od tych nowych, to możliwe jest ustalenie jego zobowiązań w stosunku do fiskusa według reguł dotychczasowych (tzw. podatek hipotetyczny). W takim przypadku organ skarbowy zwraca podatnikowi różnicę między pobieranymi zaliczkami, ustalonymi na nowych zasadach, a korzystniejszym dla niego zeznaniem rocznym. Zwrot następuje w związku ze złożeniem deklaracji rocznej PIT.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej zyskują również możliwość odliczania od zaliczki na podatek:

  • dla ustalających dochody z działów specjalnych produkcji rolnej - za miesiące od lipca do grudnia 2022 r. - kwoty stanowiącej 29,4% wcześniej ustalonej zaliczki miesięcznej,
  • dla opodatkowanych liniowo - dopuszczalne jest odliczenie składek zdrowotnych zapłaconych przed 1 lipca 2022 r. - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za poprzednie okresy,
  • dla opłacających zaliczkę na podatek PIT w wartości 1/12 podatku za poprzedni rok - kwoty stanowiącej 29,4% ustalonej zaliczki miesięcznej, a także kwotę 19% zapłaconych od stycznia do czerwca 2022 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • dla opodatkowanych w formie karty podatkowej - składki na ubezpieczenie zdrowotne (a potem na bieżąco o składki płacone w trakcie roku),
  • dla opłacających ryczałt ewidencjonowany - składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone przed 1 lipca 2022 r.

Przeczytaj więcej o zmianach w Nowym Polskim Ładzie

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: