z dnia: 2023-11-03

Aby wydatki na studia mogły być zaliczone do kosztów prowadzenia działalności, studia muszą być związane z już prowadzoną działalnością, a nie taką, którą przedsiębiorca dopiero zamierza podjąć

Podatniczka prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie doradztwa związanego z zatrudnianiem pracowników, tworzeniem im odpowiednich warunków pracy oraz wspieraniem działań employer brandingowych firmy. Działalność jest opodatkowana stawką liniową. Aby móc rozszerzyć działalność m.in. o doradzanie pracodawcom, czy ich działania są zgodne z prawem pracy oraz o wspieranie firm w działaniach administracyjnych, kobieta rozpoczęła zaoczne, płatne studia licencjackie i zapytała o możliwość zaliczenia opłat za te studia do kosztów uzyskania przychodów. We wniosku o indywidualną interpretację podkreśliła, że podjęła studia po to, by rozszerzyć działalność, zdobyć większą wiedzę i uzyskać tytuł licencjata, co uwiarygodni ją w oczach przyszłych klientów.

Szkolenia samozatrudnionych współpracowników można zaliczyć do kosztów

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

W odpowiedzi na ten wniosek dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zauważył, że aby stwierdzić, czy poniesione opłaty za studia mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, należy ustalić, czy wydatek jest związany ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych w prowadzonej działalności gospodarczej i mających związek z tą działalnością, czy służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia. Uznał, że skoro wnioskująca poniosła wydatek na usługi kształcenia przed rozszerzeniem swojej działalności, to taki wydatek nie został poniesiony w celu uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, ponieważ przedmiotem tej działalności na moment ponoszenia wydatku nie jest świadczenie usług polegających na wspieraniu pracodawców pod względem zgodności ich działań z prawem pracy ani wspieranie ich w działaniach administracyjnych. Tym samym wydatek ma charakter wydatku osobistego związanego z podnoszeniem kwalifikacji, dlatego nie stanowi kosztu uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy.

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDWL.4011.66.2023.2.JK z 9 października 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: