z dnia: 2023-08-04

Wydatki, jakie firma poniesie na specjalistyczne szkolenia współpracujących z nią osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu.

O indywidualną interpretację wystąpiła spółka z branży informatycznej, która zatrudnia pracowników w oparciu o umowy o pracę, współpracuje też z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (freelancerami). Freelancerzy są zaangażowani w realizację usług na rzecz klientów spółki lub w realizację projektów wewnętrznych We wniosku spółka podkreśliła, że w branży IT współpraca z osobami o wysokich kompetencjach prowadzącymi działalność gospodarczą jest wymogiem rynkowym.

Spółka chce zapewnić freelancerom specjalistyczne szkolenia, opłacane ze środków obrotowych. Część z nich będzie mieć ścisły związek z aktualnie realizowanymi projektami. Przewidziane są też szkolenia branżowe, podczas których freelancerzy zdobędą kompetencje i umiejętności zgodne z oferta spółki, kursy językowe oraz kursy rozwijające tzw. kompetencje miękkie, które są pożądane we współpracy. Spółka zaznaczyła, że co do zasady szkolenia nie będą związane z wypoczynkiem ani dodatkowymi atrakcjami i postawiła tezę, że wydatki na takie szkolenia stanowią koszty uzyskania przychodów na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

PIT-36L - jak płacić podatek liniowy

Dyrektor KIS zgodził się z tym stanowiskiem. Przypomniał, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo–skutkowym z osiąganymi przychodami, a więc są racjonalnie i gospodarczo uzasadnione, a ich celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Muszą zostać także prawidłowo udokumentowane. Spełniają zatem przesłanki uznania ich za koszty uzyskania przychodów.

Źródło: interpretacja indywidualna 0114-KDIP2-2.4010.228.2023.2.PK z 13 lipca 2023 r.

wniosek o odbycia szkolenia(kursu)

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: