z dnia: 2024-01-26

Zwrot kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy zdalnej nie jest dla pracownika przychodem podlegającym opodatkowaniu - wynika z indywidualnej interpretacji.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umożliwia pracownikom pracę zdalną. Pracownik wykonujący pracę zdalnie jest zobowiązany zorganizować swoje stanowisko pracy tak, by zapewniało mu bezpieczne i higieniczne warunki. Z kolei spółka, na wniosek pracownika i na podstawie przedłożonego przez niego rachunku lub paragonu, pokrywa koszty związane z zakupem krzesła i/lub biurka (do określonego w regulaminie limitu). Obecnie spółka uwzględnia zwracane koszty zakupu krzesła lub/i biurka w opodatkowanych przychodach pracownika ze stosunku pracy, ma jednak wątpliwości, czy ten sposób postępowania jest słuszny. Wystąpiła więc o indywidualną interpretację i postawiła tezę, że otrzymane przez pracownika dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy nie stanowi dla niego przychodu. W efekcie spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, nie powinna mieć obowiązku wyliczania, poboru ani zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od kwot dokonanego zwrotu kosztów zakupu takiego wyposażenia.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Dyrektor Krajowej Informacji skarbowej zgodził się z tym stanowiskiem. Powołał się przy tym na nowelizację Kodeksu pracy z 2022 r., która uregulowała zasady pracy zdalnej. Zgodnie z Art. 67(25) znowelizowanej ustawy, zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przez pracodawcę materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika i wypłata ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego niezależnie od formy, w jakiej pracodawca zapewnia pracownikom narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej, otrzymane przez pracownika świadczenia nie stanowią jego przychodu w rozumieniu tej ustawy. W efekcie na spółce jako na podatniku nie ciąży i nie będzie ciążył obowiązek obliczania i pobierania z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Od ryczałtu za pracę zdalną nie ma PIT

Źródło: indywidualna interpretacja 0114-KDIP3-2.4011.1003.2023.1.JK3 z 12 stycznia 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: