z dnia: 2024-02-23

Na podstawie oświadczenia pracodawcy, z którego wynika, że pracownik w ramach stosunku pracy jest twórcą utworów będących przedmiotem prawa autorskiego, można skorygować roczne zeznania podatkowe i uwzględnić w nich 50% kosztów uzyskania przychodów - wynika z indywidualnej interpretacji.

Polski rezydent podatkowy jest zatrudniony na podstawie niemieckiego prawa na umowie o pracę w niemieckiej firmie jako inżynier budowlany. Od 1 stycznia 2019 r. przez 9 miesięcy w roku wykonuje pracę z domowego biura w Polsce, zaś przez 3 miesiące - w siedzibie firmy na terenie Niemiec, podlega więc nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Pracodawca nie ma siedziby w Polsce, więc mężczyzna, zgodnie z art. 44 ust. 1a ustawy o PIT, sam pełni rolę płatnika zaliczek na podatek w trakcie roku.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Pracodawca mężczyzny wskazał w oświadczeniu, że wynikami czynności wykonywanych przez pracownika są indywidualne rysunki sygnowane jego nazwiskiem, które bazują na określonych danych architektonicznych i statycznych, jak również na wiedzy technicznej, kreatywności, twórczości i doświadczeniu pracownika. Pracownik w ramach stosunku pracy jest zatem twórcą utworów będących przedmiotem prawa autorskiego. W tym samym oświadczeniu wskazano, że 75% miesięcznego wynagrodzenia brutto mężczyzny stanowi honorarium za przeniesienie na rzecz pracodawcy utworów w postaci indywidualnych i niepowtarzalnych opracowań technicznych.

Mężczyzna, który dotąd stosował standardowe koszty uzyskania przychodów, wystąpił z wnioskiem o indywidualną interpretację. Postawił w nim tezę, że przysługuje mu prawo do złożenia korekty zeznań podatkowych za lata 2019-2022 i zastosowania, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 Ustawy o PIT, 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium otrzymanego z tytułu rozporządzania prawami autorskimi do stworzonych utworów.

Działalność twórcza daje prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał m.in., że:

  • koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% można zastosować m.in. do przychodów z działalności twórczej w zakresie architektury i inżynierii budowlanej oraz do przychodów z działalności badawczo-rozwojowej,
  • prawo do korekty deklaracji (zeznania) istnieje tak długo, jak długo istnieje zobowiązanie podatkowe, czyli 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Oznacza to, że wnioskodawca ma prawo do dokonania korekty zeznań rocznych za lata podatkowe 2019-2022 i zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do otrzymywanego honorarium z tytułu stworzonych utworów, do którego wcześniej zastosowano standardowe koszty uzyskania przychodów.

Źródło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT2-3.4011.869.2023.2.IR z 12 lutego 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: