z dnia: 2024-02-16

Pośrednictwo komornika, który jest podmiotem zaufania publicznego, zwalnia podatnika z obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego - potwierdził Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą kupił na licytacji komorniczej ciągnik rolniczy. Otrzymał fakturę, na której został wskazany jako nabywca, jako sprzedawcę wskazano inny podmiot, zaś na fakturze umieszczono adnotację, że wystawił ją komornik. Część należnej kwoty nabywca zapłacił komornikowi przelewem, a część gotówką - z przyczyn technicznych nie miał bowiem możliwości dokonania szybkiego przelewu pozostałej kwoty. Przedsiębiorca wystąpił o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że w tej sytuacji zapłacona gotówką kwota ponad 15 tys. zł może być kosztem podatkowym w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Kwotę zapłaconą gotówką komornikowi można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał ogólną zasadę, wynikającą z art. 22p ust. 1 i ust. 2 ustawy o PIT oraz art. 19 ustawy Prawo Przedsiębiorców, że w przypadku transakcji między przedsiębiorcami, której wartość przekracza 15 tys. zł, istnieje obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Dokonanie płatności w całości lub w części z pominięciem takiego rachunku oznacza brak możliwości zaliczenia kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca tej transakcji została dokonana z pominięciem rachunku płatniczego. Przepisy nie wyłączają z kosztów jedynie nadwyżki płatności ponad wartość 15 tys. zł, lecz każdą płatność dokonaną z pominięciem rachunku bankowego, jeżeli jest dokonywana w ramach transakcji o wartości przekraczającej 15 tys. zł.

Równocześnie Dyrektor KIS zauważył, że w przypadku, gdy odrębne przepisy regulują płatność inną niż transfer środków na rachunek innego przedsiębiorcy, przepis art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców nie powinien znaleźć zastosowania. Takim odrębnym przypadkiem jest pośrednictwo w płatności komornika, który nie jest przedsiębiorcą-stroną transakcji w rozumieniu wspomnianego przepisu. Podkreślił też, że przy wykładni art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców należy brać pod uwagę, że celem tego przepisu jest wzmocnienie przejrzystości przepływów finansowych między przedsiębiorcami. Gdy płatność jest dokonywana za pośrednictwem komornika jako podmiotu zaufania publicznego, realizacja tego celu nie jest zagrożona. Dlatego zapłata komornikowi gotówką nie wyklucza możliwości rozpoznania kosztu podatkowego z tytułu takiej zapłaty.

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL2-2.4011.861.2023.2.MM z 2 lutego 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: