z dnia: 2024-01-05

Gdy wartość transakcji między przedsiębiorcami przekracza 15 000 zł, kwot zapłaconych gotówką nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, rozlicza podatek dochodowy według metody liniowej i jest czynnym podatnikiem VAT. Częścią jego działalności jest handel autami używanymi pozyskanymi z leasingów. 

Przedsiębiorca zawiera umowy cesji do umowy leasingu operacyjnego samochodów osobowych i ciężarowych o wartości nie większej niż 150 tys. zł z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą i czynnymi podatnikami VAT. W ramach porozumienia ze zbywcą płaci mu uzgodnione z nim odstępne, następnie po upływie umowy leasingu wykupuje auto i sprzedaje w celu zarobkowym.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Odstępne udokumentowane jest za pomocą porozumienia o odstępnym. Zawiera ono m.in. informację, czy płatność jest dokonywana gotówką czy przelewem. Jeśli płatność jest dokonywana przelewem, przedsiębiorca dysponuje bankowym potwierdzeniem przelania środków na wskazane w porozumieniu konto. Jeśli rozliczenie jest dokonywane gotówką, przekazujący cesję na dokumencie własnoręcznie potwierdza jej otrzymanie. Gdy zaś umowa przewiduje płatność łączoną, częściowo gotówką, a częściowo przelewem, stosowane są obie metody dokumentowania przekazania środków. 

Przedsiębiorca wystąpił o indywidualną interpretację, aby ustalić, czy ma prawo zaliczyć w koszty kwotę odstępnego zapłaconą na podstawie zawartego porozumienia, jeśli nie otrzymał faktury VAT. Jego zdaniem ma takie prawo na podstawie dowodu księgowego, jakim jest umowa i dowód zapłaty.

Dyrektor KIS w interpretacji powołał się na art. 19 Prawa przedsiębiorców, który nakłada obowiązek dokonywania i przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy zawsze, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca, a  jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 zł. Natomiast zgodnie z art. 22p ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 Prawa przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Przepisy nie wyłączają zatem z kosztów jedynie nadwyżki płatności ponad wartość 15 000 zł, lecz każdą płatność dokonaną z pominięciem rachunku bankowego, bez względu na jej wartość, jeżeli jest dokonywana w ramach transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł. Przedsiębiorca nie może więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tych wydatków na odstępne w ramach transakcji przekraczającej 15 000 zł, które były zapłacone gotówką.

W przypadku wydatków zapłaconych za pośrednictwem rachunku bankowego oraz gdy wartość transakcji nie przekracza 15 000 zł, wydatek poniesiony, spełniający przesłanki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, udokumentowany umową i potwierdzeniem dokonanej zapłaty, może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. 

Wciąż można będzie zapłacić gotówką do 15 tys. zł

Źródło: indywidualna interpretacja 0114-KDIP3-1.4011.857.2023.1.EC z 27 grudnia 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: