z dnia: 2024-01-12

Rodzic prowadzący działalność gospodarczą i podpisujący umowę zlecenie z opiekunką do dziecka poza tą działalnością nie posiada statusu płatnika. Opiekunka musi sama rozliczać się z podatku - stwierdził Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji. 

Podatniczka, która prowadzi kancelarię adwokacką w formie jednoosobowej działalności gospodarczą i jest partnerem w spółce, korzysta z urlopu macierzyńskiego i pobiera zasiłek macierzyński. Podatniczka - poza prowadzoną działalnością gospodarczą - zawarła umowę zlecenie z opiekunką do dziecka jako osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a ta umowa nie jest umową uaktywniającą. Podatniczka wystąpiła z wnioskiem o wyjaśnienie, czy w wyniku umowy podpisanej z opiekunką do dziecka jest zobowiązana do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia opiekunki, odprowadzenia tej zaliczki do właściwego urzędu skarbowego i wystawienia PIT-11.

Dyrektor KIS w interpretacji przypomniał, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Wskazał, że skoro umowa zlecenia z nianią została zawarta poza działalnością gospodarczą, to dochody uzyskane na podstawie tej umowy nie stanowią przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mówi art. 13 pkt 8 ustawy o PIT. Uzyskany przez nianię przychód należy zakwalifikować do przychodu z innych źródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy. To zaś oznacza, że w związku z zawarciem i realizacją umowy, na wnioskującej nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W szczególności nie będzie ona płatnikiem podatku dochodowego w zakresie wypłacanego na rzecz opiekunki do dziecka na podstawie umowy wynagrodzenia ani nie będzie zobowiązana do sporządzania jakichkolwiek deklaracji lub informacji podatkowych. Niania powinna samodzielnie obliczyć zaliczkę na podatek i sporządzić rozliczenie roczne.

Przychody z innych źródeł - przykłady

Źródło: indywidualna interpretacja 0114-KDIP3-2.4011.904.2023.1.AC z 19 grudnia 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: