z dnia: 2023-12-08

Na podstawie uchwały rady gminy wójt gminy przyznaje nagrody za osiągnięcia sportowe trenerom i zawodnikom mieszkającym na terenie gminy, w tym zawodnikom niepełnoletnim. Gmina wystąpiła o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że od nagród wypłaconych dzieciom nie powinna pobierać zaliczek na podatek dochodowy, powinna natomiast sporządzić zeznanie PIT-11 dla rodziców i wykazać w nim przychody osiągnięte przez dzieci jako przychody z innych źródeł.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał to stanowisko za częściowo prawidłowe, ale też częściowo nieprawidłowe. Zgodził się, że wypłacone nagrody stanowią dla osób nagrodzonych przychód z innych źródeł. Taka kwalifikacja skutkuje tym, że gmina nie jest zobowiązana do poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłaty tych nagród. Spoczywa jednak na niej obowiązek sporządzenia dla nagrodzonych osób informacji PIT-11 o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Przychody powinny być wykazane w części F formularza, w pozycjach przeznaczonych na wykazanie przychodów z innych źródeł.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Równocześnie dyrektor KIS zauważył, że podatek dochodowy jest podatkiem osobistym. To oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód, w tym małoletnie dzieci. Nie istnieje żaden przepis, na podstawie którego jako podatnik miałby być wskazywany przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej. Informacja PIT-11 powinna być wystawiona na osobę małoletnią, natomiast - z powodu braku pełnej zdolności do czynności prawnych takiej osoby - do wykonania odpowiednich obowiązków podatkowych w imieniu małoletniego zobowiązani są jej przedstawiciele ustawowi.

e-Book jak rozliczyć PIT 11

Indywidualna interpretacja 0114-KDWP.4011.138.2023.2.AS1 z 23 listopada 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: