z dnia: 2024-05-03

Pojęcia “kredyt” i “pożyczka” nie mogą być stosowane zamiennie przy wykładni przepisów prawa, które się do nich odnoszą - wynika z indywidualnej interpretacji.

Pożyczkobiorca w toku postępowania sądowego zawarł z bankiem ugodę dotyczącą pożyczki hipotecznej indeksowanej do franka szwajcarskiego. Na mocy tej ugody bank umorzył dług i dodatkowo zwrócił mu wskazaną w ugodzie kwotę. Pożyczkobiorca wystąpił o indywidualną interpretację, aby dowiedzieć się o podatkowe konsekwencje tej ugody. We wniosku postawił tezę, że skoro przeznaczył 58% kwoty też pożyczki na cele mieszkaniowe, to spełnia wszystkie warunki określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. W efekcie urząd skarbowy powinien zaniechać poboru podatku od 58% kwoty umorzenia oraz od 58% kwoty zwróconej przez bank.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Pożyczka nie jest kredytem, więc nie obejmuje jej zaniechanie poboru podatku

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. W interpretacji zauważył, że prawo do zaniechania poboru podatku jest wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania. Dlatego do interpretacji przepisów ustanawiających to prawo należy stosować wykładnię ścisłą, która nie wychodzi poza literalne brzmienie przepisów. Choć potocznie pojęcia „kredyt” i „pożyczka” często stosuje się jako synonimy, to w świetle prawa są to dwa różne produkty finansowe. Tym, co odróżnia pożyczkę hipoteczną od kredytu hipotecznego jest m.in. przeznaczenie środków. Pożyczka hipoteczna może być wydana na dowolny cel, natomiast kredyt hipoteczny może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów mieszkaniowych kredytobiorcy. Skoro są to różne produkty, a pożyczka hipoteczna nie została uwzględniona we wspomnianym rozporządzeniu Ministra Finansów, to umorzenie kwoty wierzytelności z tytułu jej zaciągnięcia nie może korzystać z zaniechania poboru podatku dochodowego. Umorzona kwota pożyczki hipotecznej jest więc dla wnioskodawcy przychodem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT (przychód z innych źródeł), podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zaś bank jest zobowiązany wystawić mu informację PIT-11.

Ugoda z bankiem podlega opodatkowaniu

Źródło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT2-2.4011.85.2024.3.EC z 22 kwietnia 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: