z dnia: 2024-03-15

Ministerstwo Finansów poinformowało, że ma gotowe założenia zmian w tzw. podatku Belki, które wkrótce będą przedmiotem obrad rządowych. Resort szykuje zwolnienia z podatku, jednak pod określonymi warunkami.

Jak wskazał Minister Finansów Andrzej Domański, resort finansów przewiduje zwolnione z podatku dochodów z lokat o zapadalności powyżej roku odpowiadające wartości wynikającej z pomnożenia 100 tys. zł przez stopę depozytową NBP obowiązującą w ostatnim dniu III kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy. Szef resortu wskazuje również, że przewiduje również kwotę wolną od podatku w zakresie inwestycji w akcje, obligacje i TFI, która byłaby liczona również jako iloczyn 100 tys. zł i stopy depozytowej lub jej mnożnika.

Domański dodał, że w przypadku kwoty wolnej w zakresie inwestycji nie będzie wymaganie utrzymywanie inwestycji przez określony czas. “Chciałbym, aby mnożnik był możliwie wysoki, ale w tym zakresie muszę uwzględnić ograniczenia budżetowe. Chcę podkreślić, że podatnicy uzyskujący przychody będą mogli skorzystać jednocześnie z obu preferencji, to znaczy, że będzie odrębny limit dla oszczędności w formie lokat, a odrębny dla inwestycji, czyli dla dochodów z kapitałów rozliczanych w rocznym zeznaniu PIT-38, np. z giełdy” - wskazuje Minister Finansów.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Podatek Belki, kogo dotyczy?

Podatek Belki dotyczy wielu inwestorów i osób posiadających oszczędności. Jest to podatek od zysków kapitałowych. Wprowadzony został w 2002 roku i początkowo dotyczył tylko odsetek z lokat bankowych. Z biegiem czasu rozszerzono go na większość dochodów kapitałowych. Stawka podatku jest stała i wynosi 19%. Należy pamiętać, że podatek ten jest naliczany od zysków, a nie od całego kapitału, zatem płaci się go tylko od uzyskanych korzyści finansowych.

Podatek od zysków kapitałowych jest gorącym tematem politycznym, dlatego też jego temat powraca. Jednak w przypadku wypowiedzi Ministra Finansów możemy stwierdzić, że resort ma już gotowy projekt zmian, a jego legislacja rozpocznie się niebawem.

Źródło: wywiad Ministra Finansów Andrzeja Domańskiego dla Pulsu Biznesu z dnia 11.03.2024r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: