z dnia: 2024-03-01

Odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środka trwałego, jakim jest domek mobilny, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów - potwierdził Dyrektor KIS

Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą, w której zakresie mieści się m.in. handel domkami mobilnymi. Kobieta dokonała zakupu używanego domku mobilnego (kontenera na kołach - barakowozu, nie związanego trwale z gruntem), wyremontowała go, doposażyła i planowała jego sprzedaż, jednak nie znalazła kupca. Pojawiło się natomiast zainteresowanie jego wynajęciem na cele mieszkaniowe, jak i biurowe. O ile w najbliższym czasie nie dojdzie do transakcji sprzedaży, podatniczka rozważa wyksięgowanie z zakupów dokumentów związanych z zakupem remontem i doposażeniem domku, wprowadzenie domku do ewidencji środków trwałych (pod symbolem 806 KŚT) i wynajmowanie go, a więc przekazanie do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatniczka wystąpiła o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że w tej sytuacji będzie mogła uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Kontener na kołach nie jest nieruchomością

W interpretacji Dyrektor KIS przywołał ogólną zasadę, że środki trwałe podlegają amortyzacji, o ile spełniają następujące warunki:

  • stanowią własność lub współwłasność podatnika,
  • są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania
  • przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok,
  • są wykorzystywane przez podatnika m.in. na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

W przypadku opisanym we wniosku te warunki są spełnione: domek stanowi własność podatniczki, ma być wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, przewidywany okres użytkowania domku jest dłuższy rok, a wynajmowanie go na cele mieszkaniowe lub biurowe nie wymaga zmian w jego konstrukcji.

Dyrektor KIS przypomniał też, że zgodnie z art. 22c pkt 2 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., amortyzacji nie podlegają budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy. Wskazał jednak, że znowelizowany art. 22c pkt 2 ustawy o PIT nie ma zastosowania do opisanego we wniosku domku mobilnego. Dlatego podatniczka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środka trwałego, którym będzie ten domek mobilny.

Siedziba firmy w przyczepie kempingowej daje prawo do kosztów podatkowych

Źródło: interpretacja indywidualna 0115-KDIT3.4011.769.2023.2.AWO z 14 lutego 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: