z dnia: 2023-09-08

Z wnioskiem o indywidualną interpretację wystąpiła spółka z branży informatycznej, która zatrudnia pracowników z różnych części Polski na podstawie umowy o pracę. W spółce obowiązuje hybrydowy system pracy. Zatrudnieni najczęściej świadczą pracę z miejsca swojego zamieszkania, ale niekiedy mają obowiązek odbyć podróż i stawić się w siedzibie spółki na spotkanie, szkolenie lub w celu wykonywania z niej zadań, których nie mogą wykonać w warunkach domowych. Takie sytuacje zdarzają się nieregularnie.

Spółka chce pokrywać koszty takich podróży pracownikom mieszkającym dalej niż 50 km od jej siedziby. Obejmie to zwrot kosztu biletów transportu publicznego lub zwrot kosztów dojazdu prywatnym samochodem i dodatkowo, jeśli pracownik będzie zobowiązany pozostać w siedzibie firmy dłużej niż jeden dzień roboczy, zwrot kosztów noclegu. We wniosku o interpretację spółka postawiła tezę, że wydatki na te cele będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Rozliczenie kosztów firmy

Dyrektor KIS w interpretacji przypomniał ogólną zasadę, że podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków - poza wydatkami, których za koszty zakazuje uznawać ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - o ile wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu. W opisanym przypadku wydatki związane z kosztami transportu pracowników i zakwaterowania będą pozostawać w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Bez osobistego stawiennictwa w siedzibie spółki pracownicy nie wykonywaliby tych zadań, które są niemożliwe do realizacji w systemie pracy zdalnej. Wydatki ponoszone przez spółkę na te cele będą się więc przyczyniały do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Dlatego spółka będzie mogła uznać je za koszty uzyskania przychodów.

Polecenie wyjazdu służbowego

Źródło: indywidualna interpretacja 0114-KDIP2-2.4010.269.2023.2.KW z 16 sierpnia 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: