z dnia: 2023-12-11

Od 1 stycznia 2024 r. zacznie obowiązywać nowy wzór deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli formularza PCC-3. W stosunku do poprzedniej wersji najważniejszą zmianą jest dodanie nowego objaśnienia w sekcji G, która służy do podania dodatkowych informacji.

Od nowego roku, w przypadku orzeczenia sądu, w tym sądu polubownego, oraz ugody, jeżeli ich przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo użytkowego, w tej części formularza, w polach od 55 do 63, trzeba będzie podać miejsce położenia tej nieruchomości. Ta informacja jest niezbędna organom podatkowym dla dokonania prawidłowej dystrybucji podatku - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo użytkowego, są przekazywane na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Inne zmiany w formularzu PCC-3 oraz w załączniku do tego formularza, oznaczonym symbolem PCC-3/A, mają charakter techniczny, jednak ich wprowadzenie wiąże się ze zmianą dotychczasowej numeracji pól formularza.

Nowej wersji formularzy należy używać, jeżeli czynność opodatkowana miała miejsce od 1.01.2024 r. Czynności dokonane przed tą datą, dla których deklaracja składana jest jednak po 31.12.2023 r., należy zgłaszać na dotychczasowej wersji formularza.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Zmiany w PCC-3 to nie jedyne zmiany dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych

Od 1 stycznia 2024 r. zaczną także obowiązywać bardzo istotne zmiany w samej konstrukcji podatku od czynności cywilnoprawnych. W życie wejdzie wyjątek od obowiązującej dotąd zasady, że dana czynność może być opodatkowana albo VAT, albo PCC. Ten wyjątek przewidziano dla transakcji nabycia szóstego i kolejnych lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej (albo udziałów w takich lokalach), opodatkowanych VAT. Stawka PCC od takich czynności wyniesie 6%, a podatek będzie pobierany nie zamiast, ale oprócz VAT. Płatnikiem PCC w takich sytuacjach będzie notariusz, dlatego nabywca nie będzie miał obowiązku składania deklaracji PCC-3.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: