z dnia: 2021-02-03

Zaliczki, które opłacane są samodzielnie przez podatnika i których zapłata nastąpi po 20 tym stycznia, nie trafią do rocznej deklaracji PIT. Wartość wpłaconej kwoty traktować należy jako zapłatę podatku rocznego. W efekcie spóźnienie spowoduje, że odsetki od nieterminowej wpłaty zaliczek naliczane będą nie tylko do 20 stycznia, ale aż do dnia złożenia zeznania rocznego.  Jeśli zapłata za grudzień nastąpi dopiero po złożeniu zeznania rocznego PIT, to odrębnie naliczane będą odsetki za ewentualne opóźnienie z zapłatą podatku rocznego.

poradnik: jak zapłacić podatek PIT

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Termin na zapłatę podatku rocznego mija 30 kwietnia i do tej daty można wpłacić podatek wynikający z zeznania PIT (w przypadku rozliczeń ryczałem termin ten mija 1 marca 2021 r.). Odsetki za zwłokę odrębnie naliczane są jednak od zapłaty zaliczek na podatek - za każdy miesiąc.

W efekcie w rocznym PIT w polach właściwych do wpisania zaliczek faktycznie wpłaconych:

  • jeśli doszło do zapłaty zaliczki z opóźnieniem w trakcie roku (np. zamiast 20 marca wpłaty dokonano 30 marca) - podatnik wpisuje zaliczki wpłacone za miesiąc marzec - uczynioną wpłatę zalicza się bowiem na poczet najbliższego należnego zobowiązania podatkowego; w deklaracji rocznej należy taką wpłatę uzupełnić jako zaliczka zapłacona .
  • jeśli doszło do zapłaty zaliczki za grudzień w opóźnieniem, czyli po 20 stycznia, to jako zaliczkę zapłaconą wprowadza się kwotę 0 zł; z deklaracji rocznej wynikać będzie podatek do zapłaty lub niższy zwrot, a opóźnioną zaliczkę zaliczy się w chwili złożenia zeznania na poczet należności rocznej.

Odsetki będą liczone osobno za każdy miesiąc od dnia następnego po terminie ustalonym do zapłaty zaliczki - do jej wpłaty łącznie z tym dniem (porównane będą faktyczne daty). W przypadku zaliczki za grudzień zaległość będzie liczona od dnia 20 stycznia do daty faktycznego złożenia zeznania podatkowego.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: