z dnia: 2023-09-22

Wydatki na produkty spożywcze wykorzystywane przez fotografa kulinarnego w celu zrobienia zdjęć są kosztami poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów.

Podatniczka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się fotografią kulinarną: przygotowuje i fotografuje potrawy, a następnie umieszcza zdjęcia na swojej stronie internetowej, w bankach zdjęć lub sprzedaje je bezpośrednio klientom. Przygotowanie potrawy do zdjęcia zazwyczaj wymaga użycia produktów niejadalnych (np. wody z gliceryną czy kleju), dzięki którym danie wygląda apetycznie, ale w efekcie nie można go później jeść. Podatniczka wystąpiła o indywidualną interpretację, w której postawiła tezę, że koszty produktów spożywczych wykorzystywanych przez nią na zdjęciach są kosztami poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów, dlatego może je wliczać w koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

W interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał ogólną zasadę, że w przypadku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów - o ile nie znajdują się w grupie wydatków, których, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Wydatki poniesione na produkty spożywcze wykorzystywane do przyrządzenia fotografowanych potraw pozostają w związku przyczynowo-skutkowym ze źródłem przychodów, zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, a ponadto nie znajdują się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, dlatego mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez autorkę wniosku pozarolniczej działalności gospodarczej.

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL2-2.4011.568.2023.1.KP z 5 września 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: