z dnia: 2022-01-24

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku 2021 r. wyniosło 6221,04 zł. W efekcie znany jest już komplet składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jakie zapłacić będą musieli w styczniu 2022 r. przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej (17%, 32%) oraz opłacający podatek liniowy (19%).

Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne w styczniu 2021 r. wynosi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 roku. Po raz ostatni ustalana jest ona od stałej wartości, począwszy od lutego składka ta zależeć będzie od dochodu deklarowanego przez przedsiębiorcę.

W efekcie składki na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2021 r. wynoszą:

Płatność składki - do 20 lutego

podstawa wymiaru składka zdrowotna

wysokość składki zdrowotnej styczeń 2022

opodatkowany liniowo - stawka 4,9% podstawy*

6221,04 x 75% = 4 665,78 zł

228,62 zł

opodatkowany skala - stawka 9% podstawy*

419,92 zł

*Zgodnie z art. 79. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 81 ust. 2c ustawy , w brzmieniu nadanym ustawą, za styczeń 2022 r. ustala się na podstawie zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r. Powyższy przepis przejściowy odnosi się wyłącznie do podstawy wymiaru, a nie do stawki, która obowiązuje już od 1 stycznia, co powoduje, że w innej wysokości składkę zdrowotną zapłacą opodatkowani liniowo, w innej - stosujący zasady ogólne.

W związku ze stanowiskiem ZUS, składkę w wysokości 228,62 zł dla podatników opodatkowanych liniowo należy stosować w sposób ostrożnościowy. Organy interpretują przepisy w ten sposób, że za styczeń stawka składki wynosi 9% a nie nowe 4,9% co powoduje, że wnoszą o zapłatę 419,92. Warto zatem rozważyć zapłatę składki w wyższej wysokości i ewentualnie występować o jej zwrot na zasadzie sporu z organem ubezpieczeniowym. 

Kalkulator wynagrodzeń 2022

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Natomiast składkę na ubezpieczenie społeczne kształtuje się od podstawy wynoszącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku wynosi 5922 zł, powoduje to, że podstawą ich ustalenia będzie 3553,20 zł. Z kolei przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od rozpoczęcia działalności przedsiębiorcy opłacają składki ZUS od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę to 3010 zł a zatem podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. u podatników stosujących ulgę w ZUS przez 24 miesiące (niski ZUS) nie może być niższa niż 903 zł (30% x 3010 zł).

W efekcie łączne obciążenia ubezpieczeniowe (społeczne i zdrowotne) przedsiębiorcy opodatkowanego na zasadach ogólnych wynoszą:

Składki ZUS / zdrowotna -  zasady ogólne za styczeń 2022 r.

 

zdrow

em / rent

19,52%/8%

chor

2,45%

wyp 1,67%

FP

2,45%

suma bez chor

cały zus

ZUS pełny

419,92 zł

693,58

284,26

87.05

59.34

87,05

1544,15

1631,2

ulga 24 m.

419,92 zł

176,27

72,24

22,12

15,08

-

683,51

705,63

ulga 6 m.

419,92 zł

-

-

-

-

419,92

419,92

Natomiast komplet składek ZUS i składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy opodatkowanego liniowo wyniosą:

Składki ZUS / zdrowotna - opodatkowanie liniowe za styczeń 2022 r.

 

zdrow

em / rent

19,52%/8%

chor

2,45%

wyp 1,67%

FP

2,45%

suma bez chor

cały zus

ZUS pełny

228,62 zł*

693,58

284,26

87.05

59.34

87,05

1352,85

1439,9

ulga 24 m.

228,62 zł*

176,27

72,24

22,12

15,08

-

492,21

514,33

ulga 6 m.

228,62 zł*

-

-

-

-

228,62

228,62

*Składka przy zastosowaniu 4,9% jest niższa niż ustalona według starej stopy od minimalnego wynagrodzenia. Nowy ład sugeruje podwyższać skadkę zdrowotną do 270,9 wyłącznie jeśli podstawa ustalenia jest niższa od minimalnego wynagrodzenia. W tym przypadku taka sytuacja nie ma miejsca, podstawa przekracza minimalne wynagrodzenie.

Kalkulator wynagrodzeń 2022

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: