z dnia: 2023-10-06

Liczba wynajmowanych lokali nie przesądza o tym, że najem musi być traktowany jako działalność gospodarcza. To podatnik decyduje, które składniki swojego mienia zachowa w zarządzie majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą.

Inwestorka wraz z mężem kupiła lokal mieszkalny przeznaczony na wynajem krótkoterminowy oraz miejsce postojowe w garażu podziemnym, które stanowią współwłasność małżeńską łączną. Kobieta planuje zawarcie umowy najmu tej nieruchomości na cele niemieszkalne z podmiotem (operatorem), który następnie będzie świadczył turystom usługi krótkotrwałego zakwaterowania. Operator będzie uiszczał na jej rzeczy czynsz, którego wysokość będzie uzależniona od przychodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług zakwaterowania. Inwestorka planuje, że stroną umowy będzie jako osoba fizyczna.

PIT za wynajem mieszkania

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Inwestorka jest już właścicielką dwóch innych mieszkań, które wynajmuje osobom fizycznym w ramach najmu długoterminowego. Umowy najmu nie były zawarte w ramach działalności gospodarczej, a inwestorka jest ich stroną jako osoba fizyczna.

Aby upewnić się, że wynajem trzech lokali nie musi być traktowany jako działalność gospodarcza, inwestorka wystąpiła z wnioskiem o indywidualną interpretację. Zauważyła w nim, że ani ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ani ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wprowadzają ani górnego pułapu przychodów, ani też górnej liczby lokali, od których uzależniona miałaby być możliwość zakwalifikowania przychodów do najmu prywatnego. Dlatego jej zdaniem przychody mogą być traktowane jako przychody z najmu prywatnego niezależnie od liczby lokali i niezależnie od ich wysokości.

UNM Umowa najmu mieszkania

Dyrektor KIS przypomniał, aby daną działalność uznać za działalność gospodarczą, musi ona łącznie spełniać warunki celu zarobkowego, ciągłości i zorganizowanego charakteru. Natomiast nie ma podstaw, aby kwalifikować do pozarolniczej działalności gospodarczej podejmowanych przez podatnika czynności, które mieszczą się w zwykłym zarządzie własnym majątkiem, a więc mają na celu zwyczajowe gospodarowanie tym majątkiem. Działań z zachowaniem normalnych reguł gospodarności nie należy utożsamiać z działalnością gospodarczą. Dyrektor KIS powołał się też na Uchwałę NSA z 24 maja 2021 r. (II FPS 1/21), w której wskazano, że to podatnik decyduje o tym czy „powiązać” określone składniki swojego mienia z wykonywaniem działalności gospodarczej, czy też zachować je w zarządzie majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą i oddać np. w najem. Dyrektor KIS stwierdził więc, że liczba wynajmowanych lokali nie przesądza o zakwalifikowaniu wynajmu jako działalność gospodarcza.

Źródło: indywidualna interpretacja 0114-KDIP3-2.4011.646.2023.4.MR z 15 września 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: