z dnia: 2023-11-10

Zgłoszenie spadku po obojgu rodzicach ze wskazaniem jako spadkodawcy tylko ojca powoduje, że od spadku po matce należy zapłacić podatek - uznał dyrektor KIS.

Rodzice podatniczki zmarli w latach 2016 r. (matka) i 2018 r. (ojciec). W 2019 r. sąd, w jednym postanowieniu, stwierdził, że spadek po matce nabył jej mąż (czyli ojciec wnioskującej) oraz pięcioro dzieci, zaś spadek po ojcu - dzieci. Także w 2019 r., przed upływem sześciomiesięcznego terminu wynikającego z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, kobieta złożyła deklarację SD-Z2, w której poinformowała o nabytych rzeczach i prawach majątkowych z całego odziedziczonego majątku spadkowego po obojgu rodzicach, jednak jako spadkodawcę wskazała wyłącznie ojca. W 2023 r. urząd skarbowy w ramach prowadzonych czynności wyjaśniających wezwał ją do złożenia zeznania podatkowego z tytułu nabycia praw do spadku po matce. Wtedy kobieta wystąpiła o indywidualną interpretację. Postawiła w niej tezę, że skoro wykazała cały majątek odziedziczony po obojgu rodzicach, a formularz deklaracji SD-Z2 nie przewiduje możliwości uwzględnienia więcej niż jednego spadkodawcy, to składając tę deklarację nabyła prawo do zwolnienia od podatku od spadków i darowizn w odniesieniu do całego tego majątku. To zaś oznacza, że wezwanie do złożenia deklaracji SD-3 po matce jest bezprzedmiotowe.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Innego zdania był dyrektor KIS, który w interpretacji wskazał, że podatniczka nabyła udziały nie w jednej, ale w dwóch odrębnych masach spadkowych - po matce i po ojcu. Aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, w takiej sytuacji powinna złożyć dwa zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych na drukach SD-Z2. Wyższa wartość zgłoszonego udziału w spadku po ojcu nie skutkuje rozszerzeniem zgłoszenia na innego spadkodawcę. Nie można więc uznać, że w złożonym w 2019 r. zgłoszeniu SD-Z2 o nabyciu spadku po ojcu podatniczka zgłosiła nabycie spadku również po matce. Brak wskazania matki jako spadkodawcy oznacza, że nabycie spadku po matce nie zostało zgłoszone. Jako że upłynęło już 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie tego spadku, podatniczka nie może skorzystać ze zwolnienia od podatku w stosunku do tego nabycia (po matce), ponieważ nie spełniła warunków niezbędnych do jego zastosowania.

Dla urzędu skarbowego biologiczny ojciec nie jest najbliższą rodziną

Żródło: interpretacja indywidualna 0111-KDIB2-3.4015.179.2023.3.AD z 3 listopada 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: