z dnia: 2022-01-24

Znane są już wszystkie podstawy do ustalenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jakie w roku 2022 płacić muszą przedsiębiorcy opodatkowani według karty podatkowej.

W przypadku opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej, podstawę składki zdrowotnej stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku. W efekcie składki wynoszą:

Karta podatkowa

podstawa wymiaru składka zdrowotna

wysokość składki zdrowotnej styczeń 2022 r.

opodatkowany kartą podatkową - składka wynosi 9% podstawy

3010 zł

270,9 zł

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Natomiast składkę na ubezpieczenie społeczne kształtuje się od podstawy wynoszącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku wynosi 5922 zł, powoduje to, że podstawą ich ustalenia będzie 3553,20 zł. Z kolei przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od rozpoczęcia działalności przedsiębiorcy opłacają składki ZUS od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę to 3010 zł a zatem podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. u podatników stosujących ulgę w ZUS przez 24 miesiące (niski ZUS) nie może być niższa niż 903 zł (30% x 3010 zł).

W efekcie obciążenie ubezpieczeniowe opodatkowanego kartą podatkową przedstawia się następująco:

Składki ZUS / zdrowotna - karta podatkowa za styczeń 2022

 

zdrow

em / rent

19,52%/8%

chor

2,45%

wyp 1,67%

FP

2,45%

suma bez chor

cały zus

ZUS pełny

270,9 zł

693,58

284.26

87.05

59.34

87,05

1 395,13

1 482,18

ulga 24 m.

270,9 zł

176,27

72,24

22,12

15,08

-

534,49

556,61

ulga 6 m.

270,9 zł

-

-

-

-

270,9 zł

270,9 zł

Kalkulator wynagrodzeń 2022

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: