z dnia: 2023-10-20

Prowizje wypłacone szkole w związku z zawartymi umowami prowizyjnymi pozwalają spółce na otrzymywanie kolejnych zleceń. Dlatego wypłacone kwoty można rozliczyć w kosztach.

Spółka komandytowo-akcyjna świadczy usługi fotograficzne, m.in. w placówkach edukacyjnych. Aby pozyskiwać zlecenia, spółka planuje zawierać umowy prowizyjne z radami rodziców poszczególnych placówek i w zamian za zlecenie wypłacać im prowizje. Wysokość prowizji pobieranych przez radę (lub inne organy wewnętrzne placówek) będzie wynosiła zwykle około 10% od przychodu ze sprzedaży fotografii oraz materiałów udostępnianych w ramach umowy. Spółka wystąpiła z wnioskiem o indywidualną interpretację, aby uzyskać potwierdzenie, że takie prowizje będą stanowić dla niej koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

W interpretacji dyrektor KIS przypomniał ogólna zasadę, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami lub służą zachowaniu bądź zabezpieczeniu źródła przychodów. Zgodził się też ze stanowiskiem spółki, że prowizje płacone przez nią w ramach wykonywanych usług fotograficznych będą immanentnie powiązane z zawieranymi umowami. Bez uiszczania prowizji spółka nie otrzyma zleceń, co rzutowałoby negatywnie na możliwość pozyskiwania nowych klientów. Dlatego takie prowizje będą stanowiły dla niej koszt uzyskania przychodów.

Źródło: indywidualna interpretacja 0114-KDIP2-1.4010.403.2023.1.KW z 12 września 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: