z dnia: 2023-09-29

Spółka może zawierać umowy ze zleceniobiorcami, którzy są jednocześnie jej udziałowcami oraz członkami zarządu i zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów - potwierdził Dyrektor KIS.

W sprawie rozpatrywanym przez Dyrektora KIS chodziło o sytuację, gdzie w skład zarządu spółki z o.o. wchodzą trzy osoby, które łącznie posiadają też wszystkie udziały w tej spółce. Spółka planuje jednak zmianę struktury zarządczej i udziałowej, w wyniku której także inne osoby staną się udziałowcami oraz członkami zarządu. Plan przewiduje, że te osoby będą następnie, w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, świadczyły na rzecz spółki usługi doradztwa w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz usługi związane ze wsparciem sprzedaży, działań marketingowych i administracyjnych.

Druk: Zmiana - organy podmiotu - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS-ZK 

Świadczone przez zleceniobiorców usługi nie będą pokrywać się z działaniami podejmowanymi przez nich jako członków zarządu, umowy o te usługi nie będą miały charakteru kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem ani umowy o podobnym charakterze. Wspólnicy - członkowie zarządu będą świadczyć usługi jako niezależni przedsiębiorcy, którzy sami określają miejsce i czas świadczonych usług, nie podlegają kierownictwu ani zwierzchnictwu spółki, natomiast za prawidłowe wykonanie usług będą ponosić nieograniczoną odpowiedzialność wobec spółki i osób trzecich. Wynagrodzenie będzie im wypłacane na podstawie wystawianej przez nich faktury VAT. Spółka wystąpiła o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że takie usługi będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Podkreśliła w niej, że nowymi udziałowcami i członkami zarządu zostaną osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie, a do zawarcia umów doszłoby także wtedy, gdyby zleceniobiorcy nie zostaliby wspólnikami i członkami zarządu.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Dyrektor KIS w interpretacji wskazał, że zgodnie z Kodeksem spółek handlowych nie jest wykluczone zawieranie umów, które wiązać się będą z pewnymi zobowiązaniami wspólnika, który jednocześnie pełni funkcję członka zarządu. Z kolei z art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o CIT wynika, że z kosztów uzyskania przychodów wyłączone są jedynie jednostronne świadczenia na rzecz wspólników. W opisanej sprawie świadczenie nie jest jednostronne, gdyż spółka będzie ponosić koszty w zamian za usługi świadczone przez wspólnika na jej rzecz. Dlatego o możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, będzie decydować spełnienie warunku wynikającego z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Oznacza to, że wydatki te muszą zostać poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Zdaniem dyrektora KIS opisane we wniosku wydatki spełniają to kryterium, dlatego można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Źródło: indywidualna interpretacja 0114-KDIP2-2.4010.349.2023.2.PK z 26 września 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: