z dnia: 2023-09-29

Pomoc na wakacje ze strony pracodawcy może przybrać postać bonusu, którego wartość musi być ustalona w oparciu o sytuację majątkową lub finansową pracownika. Jeśli pracodawca zadba o odpowiednie rozliczenie bonusu, będzie miał możliwość wypłacić go bez konieczności naliczania z tego tytułu składek ubezpieczeniowych.

ZUS wydał decyzje w sprawie spółki, która zatrudniając pracowników obejmuje ich dodatkami funkcjonującego w firmie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Jednym z pomysłów wsparcia pracowników jest sfinansowanie bonusu wakacyjnego. Ma to być świadczenie pieniężne na cele wypoczynkowe. Prawo do niego nabędzie każdy zatrudniony (również ci zarabiający najlepiej), ale w wysokości, która ma zależeć od sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej pracownika.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

ZUS wskazał, że nie od każdej kwoty płatnik odprowadza należności do ZUS. Wyłączenie w tym zakresie wynikać może z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej ws. szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r., poz. 728).

Inne źródła przychodów – pozostałe przychody, niewymienione w PIT

Zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 19 tego rozporządzenia, z podstawy wymiaru składek wyłączone są świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS. Aby wypłatę uznać za taką, należy ustalić cechy działalności socjalnej. Zdaniem ZUS za taką uznać należy m.in. usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku (np. wczasów, kolonii, obozów), działalności kulturalno-oświatowej (np. zakup biletów do kina, teatru, opery), opieki nad dziećmi, udzielanie pomocy materialnej czy mieszkaniowej.

Druk: Wniosek o dofinansowanie wyjazdu dziecka przez zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WwdZFŚS

Świadczenia wypłacane z ZFŚS muszą dodatkowo nie być udzielane po równo, lecz zależeć od sytuacji danej osoby. Natomiast wakacyjny bonus, którego wysokość ma być uzależniona od sytuacji materialnej i rodzinnej pracowników, wpisuje się w tę definicję.
Podstawa: decyzja ZUS nr DI/100000/ 43/677 2023

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: