z dnia: 2022-08-03

Począwszy od 15 lipca 2022 r. obowiązywać zaczynają nowe limity kwot wypłacanych w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych. W efekcie dochodzi do zmiany wysokości diet oraz świadczeń za hotel (w tym ryczałt za hotel), za dojazd, za bagaż, za śniadanie, obiad, kolację w podróży służbowej.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

W porównaniu z przepisami obowiązującymi od 2013 r., nowe reguły naliczania wydatków w podróży służbowej spowodowały podwyższenie kwoty bazowej o 8 zł - tj. dieta uległa podwyższeniu z 30 zł na 38 zł. Ze względu na to, że jest ona podstawą do naliczania wszystkich innych świadczeń w krajowej podróży służbowej.

Rozliczenie podróży służbowej odbywać powinno się zawsze na podstawie polecenia wyjazdu służbowego i po przedstawieniu faktycznych kosztów (rachunki) poniesionych w trakcie wyjazdu oraz dokumentu wyliczenia kosztów diet i innych należności.

Pobierz: Polecenie wyjazdu służbowego

Podróże służbowe krajowe - wysokość zwrotów i należności za delegacje

rodzaj wydatku w podróży

aktualna wysokość

 od 28 lipca 2022 r.

wysokość dotychczasowa (nieobowiązująca)

dieta za podróż do 8 godzin

0 zł

0 zł

dieta za podróż od 8 do 12 godzin – 50% diety, tj. 19 zł,

19 zł

15 zł

dieta za podróż powyżej 12 godzin (standardowa dieta za 1 dzień delegacji)

38 zł

30 zł

za podróż trwającą ponad dobę, w której występuje do rozliczenia niepełna doba

do 8 godzin

19 zł

15 zł

ponad 8 godzin

38 zł

30 zł

dieta z bezpłatnym posiłkiem (odjąć od ustalonej sumy diet delegacyjnych)

bezpłatne śniadanie w delegacji

minus 9,5 zł 

minus 7,5 zł

bezpłatny obiad w delegacji 

minus 19 zł 

15 zł

bezpłatna kolacja w delegacji

minus 9,5 zł

minus 7,5 zł 

zwrot kosztów podróży

ryczałt na hotel, gdy nie został on zapewniony bezpłatnie i nie ma rachunku do rozliczenia, za każdy dzień57 zł

45 zł

ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej  za każdy dzień

7,6 zł.

6 zł

zwrot za hotel na podstawie rachunku nie może przekroczyć 20-krotności diety, tj. 760 zł, za każdy dzień

760 zł

600 zl

Pobierz: rozliczenie - rachunek - kosztów podróży służbowej

Dotychczasową podstawą rozliczeń było rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013 R. POZ. 167). Zmiany wprowadzone zostały rozporządzeniem z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2022, Poz. 1481). 

Czytaj: Skala podatkowa 2022

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: