z dnia: 2024-05-03

Podatnik, który pod koniec 2021 r. zapłacił składkę zdrowotną za cały rok 2022, ma prawo do korekty rocznego zeznania podatkowego i do częściowego odliczenia tego wydatku od podatku na zasadach obowiązujących w momencie zapłaty.

O interpretację podatkową wystąpił przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczający dochody z niej na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Wiedząc, że wchodzący w życie od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład pozbawi go prawa do odliczania składek zdrowotnych, podatnik pod koniec grudnia 2021 r. wykonał dwanaście przelewów tytułem składek zdrowotnych za okres od stycznia do grudnia 2022 r. i złożył 12 deklaracji DRA, w każdej z nich przyjmując jako podstawę wymiaru składek kwotę 10 tys. zł. Następnie wystąpił o indywidualną interpretację, aby potwierdzić swoje prawo do odliczenia od podatku równowartości 7,75% podstawy wymiaru składki w rozliczeniu PIT-36 za rok 2021 (co wymagałoby korekty zeznania rocznego złożonego przed wystąpieniem o indywidualną interpretację).

Dyrektor KIS zażądał od wnioskodawcy odpowiedzi na pytanie, czy składki zdrowotne zostały zapłacone zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a gdy jej nie otrzymał, uznał, że nie ma danych pozwalających na merytoryczne rozpatrzenie sprawy i odmówił zajęcia się nią. Podatnik zaskarżył to postanowienie do sądu, a WSA w Gliwicach wyrokiem z 27 stycznia 2023 r. (sygn. akt I SA/Gl 136/23) przyznał mu rację i nakazał organowi interpretacyjnemu ponowne rozpatrzenie sprawy.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Fiskus nie może pytać podatnika, czy nadpłacanie składek jest zgodne z prawem

Dyrektor KIS, wykonując wyrok sądu, wydał indywidualną interpretację, w której zgodził się ze stanowiskiem podatnika. Odwołał się w niej do uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach, który:

wskazał, że obowiązujące do końca 2021 r. przepisy ustawy o PIT przewidywały obniżenie podatku dochodowego obliczonego wg skali podatkowej o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o jakiej mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika, z jednoczesnym ograniczeniem tego odliczenia do 7,75% podstawy wymiaru składki,
podkreślił, że odliczenie to ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających poniesienie składki zdrowotnej i że przepisy nie dają organom podatkowym możliwości innej weryfikacji zgodności opłacanych składek z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych niż weryfikacja wysokości odliczenia na podstawie dokumentów stwierdzających poniesienie składki zdrowotnej.

W konsekwencji podatnik, który 28 grudnia 2021 złożył 12 deklaracji DRA za okresy od stycznia do grudnia 2022 roku i dokonał zgodnych z tymi deklaracjami wpłat, może dokonać odliczenia od podatku równowartości 7,75% podstawy wymiaru składki w rozliczeniu PIT-36 za 2021 rok.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne a deklaracja PIT

Źródło: indywidualna interpretacja 0114-KDIP3-2.4011.597.2022.11.AC z 12 lutego 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo. Wcześniej pracował jako dziennikarz, redaktor i weryfikator w mediach tradycyjnych i internetowych, m.in. w wydawnictwie Axel Springer, Rzeczpospolitej i portalu tvn24.pl.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: