z dnia: 2024-01-19

Jeśli najemca jest zobowiązany do ponoszenia opłat związanych z przedmiotem najmu na rzecz podmiotów trzecich, to wynajmujący nie zapłaci od tych kwot podatku, nawet jeśli przejściowo trafiają na jego konto bankowe - uznał Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji.

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w ramach najmu prywatnego wynajmuje mieszkanie firmie. Najemcy są zobowiązani do zapłaty comiesięcznego czynszu za wynajem lokalu i dodatkowo do zapłaty comiesięcznej zaliczki na poczet opłat eksploatacyjnych związanych z korzystaniem z lokalu (w szczególności z tytułu: dostawy wody i odbioru ścieków, wywozu śmieci, dostawy energii cieplnej, opłat na rzecz wspólnoty mieszkaniowej oraz zarządcy). Umowa przewiduje, że wszystkie te kwoty najemcy mają wpłacać na rachunek bankowy wynajmującej. Właścicielka mieszkania wystąpiła z wnioskiem o indywidualną interpretację, aby uzyskać potwierdzenie, że pieniądze przekazane przez najemców na opłaty eksploatacyjne nie będą stanowić przychodu ze źródła, jakim jest najem i tym samym nie będą podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Dyrektor KIS w interpretacji zgodził się z tym stanowiskiem. Wskazał, że określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, tym samym generuje przychód. Składnikiem przychodu osiąganego z najmu prywatnego nie są natomiast wnoszone przez najemcę dodatkowe opłaty związane z przedmiotem najmu, jeżeli z umowy wynika, że to najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Te dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę w związku z przedmiotem najmu prywatnego nie mieszczą się w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie stanowią również przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego. W zakresie tych opłat autorka wniosku pełni jedynie rolę pośrednika między najemcą a odpowiednimi podmiotami. Dlatego przychodem, od którego powinna obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jest wyłącznie otrzymana od najemcy kwota za wynajem lokalu mieszkalnego.

PIT-28 najem - deklaracja wynajmującego

Źródło: indywidualna interpretacja 0115-KDIT1.4011.761.2023.1.DB z 4 stycznia 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: