z dnia: 2024-01-19

Zapewnienie pracownikom noclegów poprawia postrzeganie firmy jako pracodawcy, pozwala też zaoszczędzić - wskazał Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji i uznał, że wydatki na ten cel mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Spółka prawa handlowego świadcząca usługi w zakresie międzynarodowego transportu drogowego towarów wynajmuje lokal mieszkalny, który dostosowała do tymczasowego zakwaterowania pracowników, w szczególności osób zatrudnionych na umowie o pracę jako kierowcy. Pracownicy mogą dobrowolnie skorzystać z noclegu w tym mieszkaniu, gdy ich obowiązki służbowe tego wymagają. Pracownicy ponoszą częściową odpłatność za noclegi, spółka ponosi natomiast stałe, comiesięczne koszty wynajmu bez względu na to, ilu pracowników w danym momencie faktycznie korzysta z noclegów. Spółka wystąpiła z wnioskiem o indywidualną interpretację, aby uzyskać potwierdzenie, że koszty, jakie ponosi w związku z zakwaterowaniem pracowników może uznać za koszt uzyskania przychodu.

W interpretacji Dyrektor KIS przypomniał ogólną zasadę, że podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, że nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT oraz że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu. Pomiędzy kosztem podatkowym oraz przychodami podatnika musi więc wystąpić związek przyczynowo-skutkowy.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Dyrektor KIS ocenił, że z punktu widzenia rekrutacji nowych pracowników posiadanie zakwaterowania jest znacznym plusem, który istotnie poprawia pozycję wnioskodawcy jako pracodawcy na rynku. Posiadanie zakwaterowania pozwala też na oszczędność po stronie wnioskodawcy, który w innym wypadku zmuszony byłby zapewniać (lub refundować) pracownikom pobyt w hotelu. Tym samym wydatki, których dotyczy wniosek. są racjonalne i mają wpływ na wysokość osiąganych przez spółkę przychodów. Będą więc mogły stanowić koszty podatkowe, o ile zostały we właściwy sposób udokumentowane. Doprecyzował też, że posiadane dowody nie mogą się ograniczać do faktur (rachunków) stwierdzających wysokość poniesionych wydatków, lecz winny to być dowody umożliwiające w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo-skutkowego poniesionych wydatków z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej, a ponadto potwierdzające racjonalność poniesionych wydatków.

Wyposażenie strefy relaksu kosztem podatkowym

Źródło: indywidualna interpretacja 0114-KDIP2-2.4010.581.2023.4.KW z 5 stycznia 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: