z dnia: 2024-04-12

Koszty zakupu towarów i usług, sprzedawanych następnie w symbolicznej cenie w ramach akcji promocyjnej, można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów na standardowych zasadach.

Spółka z o.o., zajmująca się głównie działalnością usługową, ale także sprzedażą towarów, organizuje akcję promocyjną. Adresatami akcji są kontrahenci prowadzący działalność gospodarczą i rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne. W zamian za zakup towarów z oferty spółki o wskazanej wartości, uczestnicy akcji promocyjnej zyskują prawo do zakupów produktów z katalogu towarów oferowanych do sprzedaży premiowej (towary, bony towarowe, wycieczki) w cenie 1 zł brutto za sztukę. Możliwość zakupu przedmiotu sprzedaży premiowej za symboliczną cenę ma spowodować wzrost sprzedaży i wzrost osiąganych przychodów.

Spółka wystąpiła o indywidualną interpretację, aby upewnić się, jakie będą konsekwencje podatkowe takiej akcji promocyjnej. Jej zdaniem wydatki poniesione na nabycie towarów, bonów towarowych oraz wycieczek, które następnie będą przedmiotem sprzedaży premiowej, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jako koszty bezpośrednie. Z kolei przychodem podlegającym opodatkowaniu z tytułu sprzedaży towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek w cenie 1 zł brutto będzie kwota faktycznie należna od nabywcy pomniejszona o należny podatek VAT.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Promocja uzasadnia sprzedaż po cenach niższych niż rynkowe

W interpretacji Dyrektor KIS potwierdził, że w stosunku do wydatków na nabycie towarów, bonów towarowych oraz wycieczek spełnione są wszystkie przesłanki dotyczące uznania tych wydatków za koszty uzyskania przychodów. Sprzedaż w promocyjnej cenie 1 zł będzie możliwa tylko w szczególnych sytuacjach określonych w regulaminie promocji i będzie wpływać na uzyskanie przez spółkę przychodów ze sprzedaży oferowanych przez nią towarów. Jednocześnie takie wydatki nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Koszty nabycia towarów lub bonów i wycieczek spółka może więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich sprzedaży jako koszt własny sprzedaży.

Dyrektor KIS zauważył też, że stosowanie przez spółkę preferencyjnych cen sprzedaży towarów, bonów oraz wycieczek na potrzeby realizacji działań marketingowych ma uzasadnione przyczyny ekonomiczne. Dlatego przychodem spółki z tytułu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych powinna być cena należna spółce za te towary, bony oraz wycieczki, pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT - również w przypadku, gdy cena ta znacznie odbiega od wartości rynkowej tych towarów, bonów oraz wycieczek. Nie występują bowiem okoliczności uzasadniające oszacowanie przychodu w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej sprzedawanych towarów, bonów oraz wycieczek. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o CIT organ podatkowy określa ten przychód w wysokości wartości rynkowej tylko w sytuacji, gdy cena odbiega od wartości rynkowej bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

KPiR księgowanie kosztów

Źródło: indywidualna interpretacja 0114-KDIP2-1.4010.1.2024.3.MR1 z 13 marca 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: