z dnia: 2024-04-04

Zmiana wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne powoduje uzależnienie jej w większości przypadków od stałej rocznej podstawy. Jedynie przedsiębiorcy o dochodach przekraczających określone poziomy płacić będą składkę w wysokości uzależnionej od ich dochodu.

Założeniem wyliczeń jest minimalne wynagrodzenie z 1 stycznia 2024 r. czyli 4242 zł oraz przeciętne wynagrodzenie z lutego 2024 r. w wysokości 7978,85 zł. W praktyce w 2025 r. obowiązywać będą podobne (choć nie te same) wartości podstaw dla ustalenia wysokości składek, niemniej ustalone będą one dla nowego roku.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Składka zdrowotna a podatek opłacany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2025 r.

Wyższą od składki minimalnej zapłacą przedsiębiorcy o przychodzie miesięcznym ponad 31915,4 zł. Zakładając, że przychód ten jest stały przez cały rok, dla kwoty 382 984,8 zł rocznego przychodu obowiązuje minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne. Powoduje to, że zarówno przedsiębiorcy z obecnej pierwszej, drugiej jak i części trzeciej grupy składkowej, na wysokości składki skorzystają.

W porównaniu ze składką zdrowotną z III grupy - 1 258,39 zł - przychód musiałby wynieść w 2025 r. średniorocznie ok. 59 688,54 zł, aby opłacalność r/r była niższa. Jej ostateczna wartość zależy jednak od prawa odliczenia składki od przychodu - w zależności od stosowanej stopy podatkowej (od 3,0% do 17%) kwota ostatecznie stanowiąca granicę korzystniejszej wysokości składki jest różna dla różnych grup przedsiębiorców stosujących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Składka zdrowotna a podatek opłacany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2025 r.

Składka zdrowotna - podatek opłacany ryczałtem 2025

Zarabiam miesięcznie (przychód - ZUS)

do 31 915,4 zł

ponad 31 915,4 zł

Płacę

286,33 zł

286,33 zł + 3,5% od nadwyżki

Składki nie odliczam od dochodu

Składka zdrowotna a podatek opłacany skalą podatkową (zasady ogólne) w 2025 r.

Składka zdrowotna - podatek opłacany skalą podatkową (zasady ogólne) 2025 

Płacę 

286,33 zł

Niezależnie od wartości dochodu, sytuacja podatnika będzie korzystniejsza niż w 2024 r. Składka każdorazowo będzie bowiem niższa nawet od najniższej możliwej do opłacania. Im wyższy dochód - tym wyższa będzie korzyść, jaką podatnik osiąga.

Składka zdrowotna a podatek opłacany liniowo w 2025 r.


Składka zdrowotna - podatek opłacany liniowo 2025

Zarabiam miesięcznie (dochód - ZUS)

do 15 957,7 zł

ponad 15 957,7 zł

Płacę

286,33 zł

286,33 zł + 4,9 % od nadwyżki

Składki nie odliczam od dochodu

W 2024 r. przekroczenie dochodu o wartości 236.800 zł rocznie (ok. 19727 zł miesięcznie) powoduje brak prawa odliczenia składki zdrowotnej od nadwyżki ponad ten dochód (limit odliczenia to 10.600 zł kwoty składki). W roku 2025 odliczenie nie jest możliwe niezależnie od dochodu.

Zmiana przepisów dotyczących wysokości składki zdrowotnej powoduje, że w każdym przypadku przedsiębiorcy o dochodzie przekraczającym wartość 19727 zł miesięcznie, podatnik osiągnie korzyść podatkową. Co więcej, przy dochodzie przekraczającym limit 19727 zł miesięcznie korzyść ta będzie ponad tę wartość dochodu stała, gdyż od nadwyżki ponad tę kwotę sytuacja podatnika rok do roku w żaden sposób się nie zmienia. Korzyść wynika z obniżek stosowanych do dochodów już uzyskanych wcześniej (tzn. do limitu 236.800 zł). W przypadku dochodu o niższej wysokości najwyższą korzyść podatkową osiągną osoby o dochodzie do 15957,7 zł i nieco przekraczającym miesięcznie tę wartość. W ich przypadku bowiem składka będzie niższa niż obowiązująca w roku 2024 r. najniższa możliwa składka (tzn. niż składka ustalana od najniższej podstawy).

Składka zdrowotna a karta podatkowa w 2025 r.

W stosunku do roku 2024 wysokość składki będzie korzystniejsza dla wszystkich podatników, bez znaczenia jakiej wysokości podatek płacą i jakie przychody generują. Obecnie składka ta wynosi 381,78 i po odliczeniu 19% jej wysokości (72,54 zł) realne obciążenie wynosi 309,24.

Składka zdrowotna - podatek opłacany kartą podatkową  2025 

Płacę 

286,33 zł

Składki nie odliczam od podatku

 

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: