z dnia: 2024-01-15

Osoby rozliczające podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają w tym roku mniej czasu na zapłacenie ostatniej kwoty tego podatku. Ryczałt za grudzień 2023 r. lub za ostatni kwartał 2023 r. (zależnie od wybranego sposobu rozliczeń) powinny przelać na swój mikrorachunek podatkowy nie później niż 22 stycznia 2024 r. Natomiast na złożenie rocznej deklaracji podatkowej PIT-28 mają czas do końca kwietnia.

Zasady, na jakich ryczałtowcy zamykają rok podatkowy, zmieniły się w 2023 r. po raz kolejny. Jeszcze przy rozliczeniu za rok 2021 obowiązywała zasada, że roczną deklarację podatkową PIT-28 należy złożyć do końca lutego roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie (a więc w tym przypadku - do 28 lutego 2022 r.). Również do końca lutego wpłacić kwotę należnego ryczałtu za grudzień lub za ostatni kwartał 2021 r. Począwszy od rozliczeń za rok 2022, termin składania deklaracji PIT-28 został wydłużony do końca kwietnia (w ten sposób został zrównany z terminem składania innych rocznych deklaracji podatkowych). Natomiast począwszy od rozliczeń za rok 2023, ryczałt za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku należy wpłacić najpóźniej 20 stycznia kolejnego roku. Ponieważ 20 stycznia 2024 r. wypada w sobotę, w tym roku termin upłynie dopiero w poniedziałek, 22 stycznia 2024 r.

Termin zwrotu ryczałtu z PIT-28 za 2023 r.

Jeżeli z rocznego rozliczenia podatku będzie wynikać jego nadpłata, urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić ją podatnikowi:

  • w terminie do 45 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej PIT-28 online w przypadku dokumentów złożonych w formie elektronicznej,
  • w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji podatkowej PIT-28 w przypadku dokumentów złożonych w formie papierowej.

Jeżeli deklaracja zostanie złożona przez 15 lutego 2024 r., to za termin jej złożenia przyjmuje się 15 lutego 2024 r. i to od tego dnia liczony jest okres, jaki urząd skarbowy ma na zwrot nadpłaconego podatku.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Deklaracja PIT-28 przed wpłaceniem ryczałtu za grudzień lub za ostatni kwartał 2023 r.

Wypełniając roczną deklarację PIT-28 podatnik rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych musi w niej m.in. wpisać:

  • w pole 231: ostateczną wartość należnego ryczałtu do zapłaty w danym roku, niezależnie od tego, czy ta kwota została już faktycznie zapłacona,
  • w pole 235: zsumowaną kwotę faktycznie wpłaconego ryczałtu za pełne 12 miesięcy rozliczanego roku lub za wszystkie 4 kwartały roku.

Z porównania tych kwot wynika niedopłata ryczałtu wykazywana w polu 236 bądź nadpłata wykazywana w polu 237.

Jeśli podatnik składa roczną deklarację PIT-28 wcześniej, niż wpłaci ryczałt za grudzień bądź za ostatni kwartał (ma do tego prawo), to powinien pamiętać, że zeznanie złożone np. 17 stycznia będzie traktowane jak złożone 15 lutego. Dlatego, jak wyjaśnia infolinia Krajowej Administracji Skarbowej, w tej sytuacji deklarację należy wypełnić tak, by odzwierciedlała stan, jakiego podatnik spodziewa się 15 lutego. To oznacza, że w polu 235 deklaracji należy uwzględnić także ryczałt za ostatni miesiąc lub za ostatni kwartał roku, który dopiero zostanie zapłacony, na przykład ostatniego dnia terminu upływającego w tym roku w poniedziałek, 22 stycznia. Gdyby jednak okazało się, że do 15 lutego ryczałt za grudzień lub za czwarty kwartał nie został wpłacony, podatnik powinien tego dnia złożyć korektę zeznania PIT-28 i skorygować kwotę wpisaną w pole 235.

Warto też podkreślić, że składanie rocznej deklaracji PIT-28 przed 15 lutego nie przyspieszy zwrotu nadpłaconego ryczałtu. Trzymiesięczny (dla zeznań złożonych w formie papierowej) bądź 45-dniowy (dla zeznań złożonych elektronicznie) termin na zwrot nadpłaty biegnie dopiero od 15 lutego.

Inaczej jednak wygląda sytuacja co do zaległości podatkowej - tu bowiem termin, od którego zaczynają być naliczane odsetki, rozpoczyna się już 23 stycznia. Po 22 stycznia ryczałt za grudzień winien znajdować się na rachunku organu podatkowego.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: