z dnia: 2024-02-16

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych opodatkowane są wyłącznie czynności wskazane w ustawowym katalogu. Jeśli dana czynność jest tylko podobna do czynności wskazanej w ustawie, nie podlega opodatkowaniu - wyjaśnił Dyrektor KIS.

Rozwodzący się małżonkowie zawarli notarialne porozumienie, w którym dokonali rozliczenia nakładów na majątek wspólny, ustanowili też rozdzielność majątkową. W drodze tego porozumienia żona zobowiązała się do spłacenia mężowi uzgodnionej kwoty w zamian za wyłączną własność samochodu, który został nabyty podczas trwania wspólnoty majątkowej. Kobieta wystąpiła o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że w momencie spłaty i wykreślenia współwłaściciela (męża) z dowodu rejestracyjnego w Wydziale Komunikacji, nie będzie musiała dokonywać wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Podział majątku małżeńskiego nie jest tożsamy ze zniesieniem współwłasności

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera enumeratywny katalog czynności, których dokonanie powodować będzie konieczność zapłaty podatku. Jeżeli dana czynność nie została wymieniona w ustawowym katalogu, nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem, nawet jeżeli wywołuje skutki gospodarcze takie same lub podobne do czynności wymienionej w katalogu. Równocześnie zastrzegł, że o zakwalifikowaniu danej umowy do umów podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje nazwa, ale treść umowy.

Podział majątku małżeńskiego jest instytucją prawa rodzinnego i nie należy go utożsamiać ze zniesieniem współwłasności, uregulowanym w Kodeksie cywilnym. Postanowienia dotyczące rozliczenia nakładów na majątek wspólny powiązane z rozliczeniami majątkowymi związanymi z wprowadzeniem rozdzielności majątkowej i podziałem majątku wspólnego również mają charakter odrębny od zniesienia współwłasności.

Dyrektor KIS wskazał, że w katalogu czynności opodatkowanych PCC ustawodawca wymienił zniesienie współwłasności, ale nie wymienił podziału majątku małżonków i rozliczenia nakładów na majątek wspólny. Dlatego otrzymanie przez wnioskującą składnika majątku w postaci samochodu w wyniku czynności cywilnoprawnej (zawarcia umowy – porozumienia) nie rodzi obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Źródło: indywidualna interpretacja 0111-KDIB2-.3.4014.499.2023.2.MD z 26 styczna 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: