z dnia: 2024-02-02

Wartość noclegów i posiłków zapewnianych przez pracodawcę zatrudnionym na budowie jest dla nich przychodem podlegającym opodatkowaniu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie ma możliwości ustalenia wartości świadczenia otrzymanego przez konkretnego pracownika - wynika z indywidualnej interpretacji

Spółka wykonuje prace budowlane w różnych miejscach na terenie kraju, głównie dla podmiotów publicznych. Zatrudnieni pracują w równoważnym czasie pracy, do 12 godzin na dobę. Obecnie firma realizuje kontrakt w dużej odległości od siedziby: czas dojazdu i powrotu na budowę wynosi około 2 godzin. Aby przyspieszyć wykonywanie prac i umożliwić pracownikom odpowiedni odpoczynek, pracodawca zapewnił im nocleg i wyżywienie. Część pracowników będzie mieć zapewnioną usługę kompleksową, tj. hotel i wyżywienie w formie bufetu lub szwedzkiego stołu, gdzie doba została wyceniona na 100 zł od osoby. Reszta pracowników będzie mieć osobno zapewniony nocleg, a osobno wyżywienie, dostarczane na budowę w formie gorącego kotła, z którego pracownicy będą indywidualnie pobierać posiłek.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Spółka wystąpiła o indywidualną interpretację i postawiła w niej tezę, że w tej sytuacji wartość oferowanych pracownikom świadczeń nie stanowi dla nich przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Argumentowała, że zapewnienie pracownikom noclegu i wyżywienia leży w interesie pracodawcy, ponieważ szybciej wykonany kontrakt to mniejsze koszty dla firmy. Dodatkowo, w związku z korzystaniem przez pracowników z posiłków w formie otwartego bufetu lub gorącego kotła, niemożliwe jest ustalenie, jakie konkretnie posiłki i jakiej wartości spożył konkretny pracownik, a zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego świadczenie stanowi przychód pracownika tylko wtedy, gdy powstaje korzyść, którą można przypisać indywidualnemu pracownikowi, w wysokości stricte dla niego wskazanej.

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że do przychodów pracownika należy zaliczyć nie tylko wynagrodzenia, czyli świadczenia wprost wynikające z zawartej umowy o pracę, ale również wszystkie inne przychody (świadczenia), niezależnie od podstawy ich wypłaty, jeżeli w jakikolwiek sposób wiążą się z faktem wykonywania pracy. Powołał się też na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), który stwierdza, że za przychód pracownika z tytułu „innych nieodpłatnych świadczeń” mogą być uznane świadczenia, które zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie), w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, zaś korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi.

Dyrektor KIS zauważył, że w przedstawionej we wniosku sytuacji obowiązujące przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku zrekompensowania pracownikowi wydatków związanych z wykonywaniem pracy poza miejscem zamieszkania, tak jak ma to miejsce w przypadku podróży służbowej. Wykonywania pracy w miejscach wskazanych przez pracodawcę, tj. na budowach, nie można utożsamiać ani z podróżą służbową, ani z pracą mobilną. Pracownicy wykonują bowiem pracę w miejscu wskazanym przez pracodawcę, tj. tam gdzie są prowadzone prace budowlane. Skoro więc, mimo braku takiego obowiązku, firma zapewnia pracownikowi zakwaterowanie, należy uznać, iż wartość tego świadczenia jest wydatkiem poniesionym w interesie pracownika

Odnosząc się do usługi kompleksowej (noclegu z wyżywieniem) Dyrektor KIS wskazał, że skoro znany jest jej jednostkowy koszt przypadający na pracownika, to nie ma znaczenia, że wyżywienie następuje w formie bufetu lub szwedzkiego stołu.

Natomiast zapewnienie nieodpłatnych posiłków w postaci gorącego kotła dostępnego dla wszystkich pracowników, gdy nie ma możliwości ustalenia wartości świadczenia otrzymanego przez konkretnego pracownika, nie stanowi dla pracownika przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Nie można bowiem mówić o przychodzie podatkowym w sytuacji, gdy przypisana wartość świadczenia byłaby jedynie wartością statystyczną (ustaloną np. przez podzielenie kosztów zakupu artykułów przez liczbę pracowników) i nie odzwierciedlała rzeczywistej korzyści odniesionej przez daną osobę.

Podatek zleceniobiorcy tylko od przychodu możliwego do wyliczenia

Źródło: indywidualna interpretacja 0115-KDIT2.4011.564.2023.1.RS z 24 stycznia 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: