z dnia: 2024-07-08

Czynsz, jaki spółka płaci swoim wspólnikom za dzierżawę należącej do nich nieruchomości, nie jest ukrytym zyskiem w rozumieniu ustawy o CIT, nie podlega więc z tego tytułu opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek z tytułu zysku ukrytego - uznał Dyrektor KIS.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmująca się produkcją elektronicznych obwodów drukowanych podlega opodatkowaniu w formie ryczałtu od dochodów spółek (“estoński CIT”). Jej dwaj wspólnicy posiadają po 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Jeden z nich dodatkowo prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Wspólnicy nabyli do majątków prywatnych nieruchomość gruntową (współwłasność w częściach ułamkowych), której część zamierzają wydzierżawić spółce. Na tej działce spółka, z własnych środków, zamierza wybudować swoją nową siedzibę. Budynek będzie wykorzystywany jedynie na potrzeby działalności gospodarczej spółki. Za dzierżawę spółka będzie płaciła wspólnikom czynsz dzierżawny w wartości rynkowej, ustalony na podstawie przeprowadzonej analizy rynkowej. Wspólnicy wystąpili o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że czynsz wypłacany przez spółkę wspólnikom nie będzie stanowił ukrytego zysku w rozumieniu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, a więc nie będzie podlegał opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Podatkowi podlega dystrybucja zysku ze spółki do akcjonariuszy

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał ogólne założenia CIT estońskiego . W tym modelu przedmiotem opodatkowania jest efektywna dystrybucja zysku ze spółki kapitałowej do jej udziałowca/akcjonariusza. Dotyczy to nie tylko dywidend opodatkowanych w chwili ich wypłaty, ale też innych świadczeń dokonanych na rzecz udziałowców/akcjonariuszy lub podmiotów z nimi powiązanych. Te świadczenia to tzw. ukryte zyski. Ukrytymi zyskami są więc wszelkie świadczenia spółki:

  • wykonane w związku z prawem do udziału w zysku,
  • inne niż podzielony zysk,
  • wykonane bezpośrednio lub pośrednio na rzecz udziałowca/akcjonariusza lub podmiotu powiązanego,
  • wykonane bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych z podatnikiem lub z tym udziałowcem/akcjonariuszem.

Dyrektor KIS zauważył też, że w analizowanym przypadku:

  • wysokość czynszu dzierżawnego za najem nieruchomości zostanie ustalona na warunkach rynkowych,
  • wybudowana nieruchomość będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby spółki,
  • zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości jest uzasadnione gospodarczo i zostałoby dokonane także wtedy, gdyby wspólnicy nie posiadali nieruchomości,
  • umowa dzierżawy wynika z faktycznego zapotrzebowania spółki w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • spółka została odpowiednio wyposażona przez wspólników w składniki majątku, które są niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności,
  • zawarcie umowa dzierżawy i wypłacane wspólnikom świadczenia pieniężne z tytułu czynszu dzierżawy nie będzie wykonywane w związku z prawem do udziału w zysku.

W tej sytuacji czynsz wypłacany przez spółkę na rzecz wspólników nie będzie stanowił ukrytego zysku w rozumieniu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT i w konsekwencji nie będzie podlegał opodatkowaniu ryczałtem.

Wysokość podatku od dywidendy

Źródło: indywidualna interpretacja 0111-KDIB2-1.4010.197.2024.1.AJ z 13 czerwca 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo.

więcej
Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: