z dnia: 2024-06-21

Prezydent podpisał ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implikuje unijną dyrektywę DAC7, uszczelniającą system podatkowy we wszystkich krajach UE. Przepisy wchodzą w życie od 1 lipca br. i są związane są z wprowadzeniem obowiązku raportowania danych przez platformy sprzedażowe tj. allegro, olx, booking dotyczących ilości oraz wartości transakcji dokonywanych przez ich użytkowników.

Czyje dane zaraportują platformy sprzedażowe?

Ustawa przewiduje, że raportowaniu nie będą podlegały dane sprzedawców, którzy w ciągu roku dokonali mniej niż 30 transakcji, a ich łączne wynagrodzenie nie przekroczyło w danym roku 2 tys. euro. Zatem użytkownicy, którzy sporadycznie dokonują transakcji sprzedaży za pośrednictwem platform mało kosztownych przedmiotów, nie będą objęte raportowaniem. Choć nie jest to ustawa, która nakłada na podatników nowe obowiązki podatkowe, ani też nie wprowadza żadnego nowego podatku, to trzeba pamiętać, że nie została ona wprowadzona bez celu.

Warto mieć na uwadze, że jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą bez zarejestrowania z pewnością dzięki temu raportowaniu nie umknie to uwadze fiskusa. Dane sprzedawców będą przekazywane do szefa KAS, a także do administracji innych krajów. Szef Krajowej Administracji Skarbowej również będzie dostawał informacje o polskich obywatelach, którzy np. wynajmują mieszkania zagranicą. Skarbówka będzie zatem w stanie zweryfikować, czy dochody z najmu zagranicznego zostały prawidłowo rozliczone w zeznaniu podatkowym przez wynajmującego.

Przychód z najmu zagranicznej nieruchomości należy wykazać w polskim PIT

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Dane objęte raportowaniem

Raportowane będą dane identyfikujące sprzedawcę. W przypadku osoby fizycznej, będą to: imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer PESEL lub NIP, lub inny numer identyfikacyjny tzw. TIN nadany przez inne państwo, a w przypadku braku nadania takiego numeru – miejsce urodzenia sprzedawcy, a także numer identyfikacyjny VAT, jeżeli jest dostępny.

Jeśli sprzedawca jest podmiotem prawnym zaraportowane zostaną: nazwa firmy, jej adres, numer REGON i numer NIP lub TIN nadany przez inne państwo, numer identyfikacyjny VAT, jeżeli jest dostępny, oraz wskazanie każdego stałego zakładu, za pośrednictwem którego są wykonywane na terytorium Unii Europejskiej stosowne czynności, oraz państwa członkowskiego, w którym znajduje się taki stały zakład, jeżeli dane takie są dostępne.

Do raportu uwzględnione będą również takie dane jak numer rachunku bankowego na który jest wypłacane wynagrodzenie wraz z danymi posiadacza tego rachunku, jeśli to inna osoba niż sprzedawca. Jak również łączne wynagrodzenie z tytułu dokonanych transakcji oraz liczba transakcji wykonanych za pośrednictwem platformy, z tytułu których wynagrodzenie to zostało wypłacone. Operatorzy uwzględnią również pobrane przez siebie składki, prowizje lub podatki.

W przypadku transakcji udostępnienia nieruchomości, raportowane będą adresy obiektów, numery ksiąg wieczystych, rodzaj obiektu oraz określenie liczby dni, przez które grupa obiektów była udostępniana w okresie sprawozdawczym.

Podsumowując, choć ustawa ta nie wprowadza dla podatników zmian w obowiązkach podatkowych, ani nie nakłada nowego podatku, to pokazuje, że fiskus coraz baczniej przygląda się działaniom podatników w Internecie, a od 01 lipca otrzyma ku temu nowe narzędzie. Zatem każdy, kto dokonuje transakcji w sieci powinien dokładnie przeanalizować, czy nie ma wynikających z tego obowiązków wobec fiskusa.

Korekta PIT

Monika Piątkowska

autor: Monika Piątkowska

Doradca Podatkowy nr wpisu 14368. W 2014 roku ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i rachunkowość.

więcej
Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: