z dnia: 2024-01-12

Nieograniczony obowiązek podatkowy oznacza, że w Polsce należy wykazać także dochody osiągnięte za granicą. W zależności od miejsca położenia źródła przychodu obowiązują różne metody unikania podwójnego opodatkowania.

Podatniczka, mająca w Polsce swoje centrum interesów życiowych i gospodarczych, osiąga w Polsce przychody z tytułu umowy o pracę (opodatkowane według skali podatkowej) i z tytułu wynajmu długoterminowego (opodatkowane ryczałtem). Dodatkowo osiąga przychody z tytułu wynajmu krótkoterminowego nieruchomości położonych w Portugalii. Przychodów z tego najmu nie wykazała w polskich rozliczeniach podatkowych za rok 2022. Jej zdaniem dochód osiągnięty w Portugalii nie jest opodatkowany w Polsce. Należy go wykazać w Polsce w celu ustalenia indywidualnej stawki podatku dla dochodów w Polsce – ale tylko w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych. Jeżeli polski podatnik osiąga również przychody z najmu z nieruchomości położonych w Polsce i wybrał opodatkowanie podatkiem zryczałtowanym, wówczas nie wykazuje przychodów z najmu z nieruchomości położonych w Portugalii. Podatniczka wystąpiła o indywidualną interpretację, aby uzyskać potwierdzenie, że to rozumowanie jest prawidłowe.

Innego zdania był Dyrektor KIS, który w indywidualnej interpretacji wskazał, że:

  • Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Autorka wniosku ten warunek spełnia.
  • Od 1 lipca 2018 r. w stosunkach polsko-portugalskich weszła w życie Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (Konwencja MLI), która zmieniła metodę unikania podwójnego opodatkowania z metody zwolnienia (wyłączenia z progresją) na metodę zaliczenia proporcjonalnego (proporcjonalnego odliczenia).

W efekcie w odniesieniu do przychodów osiągniętych w 2022 r. przez wnioskującą z tytułu najmu nieruchomości położonych w Portugalii należy zastosować przepis art. 27 ust. 9 ustawy o PIT. Oznacza to, że od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Rozliczenia zagranicznych przychodów przez Polskich rezydentów podatkowych 

Autorka wniosku wybrała opodatkowanie przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, dlatego obliczając ryczałt za rok 2022, powinna uwzględniać otrzymane lub postawione do jej dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu nieruchomości położonych w Portugalii.

Źródło: indywidualna interpretacja 0115-KDIT1.4011.714.2023.2.MN z 27 grudnia 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: